Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a0fae1a0-e6c5-48a0-a320-72f95edfe62c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Plan inwestycji strategicznych dla Europy

Autorzy Dyr, T.  Pomykała, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An investment plan for Europe
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy - zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude'a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. - jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015-2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule.
EN Increasing Europe’s competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The paper presents the assumptions of this concept.
Słowa kluczowe
PL Unia Europejska   plan inwestycyjny   wzrost gospodarczy  
EN European Union   investment plan   economic development rate  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 4
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
autor Pomykała, A.
  • Instytut Kolejnictwa
Bibliografia
1. Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 11-12.
2. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena inwestycji współfinansowanych i funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
3. Dyr T., Strategia rozwoju transportu do 2020 roku, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 1.
4. Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, „Central European Review of Economics & Finance" 2014, Vol. 6, No. 3.
5. Gardiner B., Martin R., Tyler P., Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, University of Cambridge, 2004.
6. Investment Offensive for Europe: EU Task Force identifies 2,000 potential projects worth €1.3 trillion. European Commission - European Investment Bank: http://europa.eu/rapid/press-rele- ase_IP-14-2480_en.htm (dostęp z dnia 19.02.2015 r.).
7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Plan inwestycyjny dla Europy. KOM (2014) 903.
8. Komunikat Komisji Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020.
9. Project lists from Member States and the Commission. Special Task Force (Member States, Commission, EiB) on investment in the EU: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/project-list_part-2_en.pdf, (dostęp z dnia 10.02.2015 r.).
10. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013. KOM (2015) 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a0fae1a0-e6c5-48a0-a320-72f95edfe62c
Identyfikatory