PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

A Research Procedure for Examining the Dynamic Properties of Multi-Wire Springs used in NR-30 Guns

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Procedura badawcza właściwości dynamicznych wielodrutowych sprężyn stosowanych w działkach NR 30
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents a concept of the procedure for researching the dynamic properties of the multi-wire springs used in NR-30 guns. The aim of the research was to check the possibilities of determining the limit values of the flexibility of the multi-wire springs for the NR-30 gun, as well as to verify the obtained research results using those from range and static tests (after long compression). While verifying the method (selected measurements of 4 springs with varying degrees of wear), static and dynamic compression tests were performed on a spring mounted on a gun on specially prepared testing stations. The description of the data measurement and acquisition method applied should be considered an important element of the description of a testing station. Based on the obtained research results, it has been inferred that, during the striker’s backward movement, wave phenomena likely transpire in the spring. Force value fluctuations taking place during the spring’s movement are visible in the obtained diagrams. The dynamic and static test results (on springs with varying degrees of wear) allowed the authors to evaluate the impact of a multi-wire spring’s wear on the value of its force of interaction with the automation elements of an NR-30. Based on the data obtained, the assumptions for the method of evaluating multi-wire springs’ durability and using it to evaluate the suitability of a given spring type for use according to its technical state, have been elaborated. The final determination of the limit values of the springs’ parameters requires further research using a station with an ammunition belt encumbrance emulator, as well as emulation of the overloads of the kinematic arrangement of the gun while airborne.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję procedury badań właściwości dynamicznych wielodrutowych sprężyn stosowanych w działkach NR-30. Celem badań było sprawdzenie możliwości wyznaczenia granicznych wartości sprężystości sprężyny wielodrutowej dla działka NR-30 oraz weryfikacja uzyskanych wyników badań z badań poligonowych i statycznych (po długotrwałym ściśnięciu). Weryfikując metodę (wybrane pomiary czterech sprężyn o różnym stopniu zużycia), wykonano testy ściskania sprężyny statycznie oraz dynamicznie ze sprężyną zamocowaną na działku na specjalnie przygotowanych stanowiskach badawczych. Przy opisie stanowiska za ważny element należy uznać opis zastosowanej w badaniach metody pomiaru i akwizycji danych. Z uzyskanych wyników badań wywnioskowano, że w sprężynie podczas przemieszczania się uderzaka do tyłu prawdopodobnie zachodzą zjawiska falowe. Na uzyskanych wykresach można zauważyć fluktuacje wartości siły podczas przemieszczania sprężyny. Wyniki z badań dynamicznych i statycznych sprężyn (o różnym stopniu zużycia) umożliwiły autorom dokonanie oceny wpływu zużywania się sprężyny wielodrutowej na wartość siły jej oddziaływania na elementy automatyki działka NR-30. Na podstawie uzyskanych danych opracowano założenia do sposobu oceny trwałości sprężyn wielodrutowych i wykorzystania jej do oceny stanu zdatności tego typu sprężyn dla eksploatacji wg stanu technicznego. Do końcowego określenia wartości granicznych parametrów sprężyn niezbędne są dalsze badania na stanowisku z imitatorem obciążenia taśmą amunicyjną oraz imitacją przeciążeń układu kinematycznego działka w locie.
Rocznik
Strony
61--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., fot., rys., wykr., tab.
Twórcy
 • Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, Institute of Armament Technology, Warsaw, Poland, patryk.modrzejewski@wat.edu.pl
 • Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace, Institute of Armament Technology, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • [1] Alferow W. 1977. Konstrukcija i rasczet awtomaticzeskowo orużenija. Moskwa.
 • [2] Żukowski Stefan. 1955. Sprężyny. Warszawa: Wydawnictwo PWT.
 • [3] http://schmeisser-germany.com/products/ar15-multi-wire-buffer-spring/ (2018).
 • [4] https://www.europages.pl/DR-WERNER-ROHRS-GMBH-CO-KG/DEU097493-00101.html (2018).
 • [5] Modrzejewski Patryk. 2017. Analiza trwałości obiektu technicznego. Praca magisterska. Warszawa: WAT.
 • [6] Idziaszek Zdzisław, Sławomir Piechna. 2006. Opracowanie metodyk weryfikacji i dopasowania wybranych części zamiennych z innych działek tego samego typu oraz docelowej wersji programu komputerowego “Baza działek I”. Raport z realizacji pracy PBU/02-046/WAT/2006. Praca niepublikowana.
 • [7] Idziaszek Zdzisław, Sławomir Piechna. 2007. Zmodernizowany system eksploatacji. Raport z realizacji pracy PBU/02-072/WAT/2007. Praca niepublikowana.
 • [8] Foryszewski Tadeusz. 2006. Analiza możliwości odnowy sprężyn wielodrutowych z wybranych działek lotniczych. Praca magisterska. Warszawa: WAT.
 • [9] Iwanicz Andrzej. Analiza i ocena wpływu zużycia powierzchniowego w parach kinematycznych działka lotniczego na jego trwałość. Praca magisterska. Warszawa: WAT.
 • [10] Idziaszek Zdzisław, Michał Jasztal. 2005. Model symulacyjny działka lotniczego NR-30. W Materiały konferencyjne XIV Międzynarodowej Konferencji nt. Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki Uzbrojenia, 203-212. Rynia.
 • [11] Żelazek Adam. 2013. Analiza możliwości realizacji badań działka lotniczego NR-30 przy wykorzystaniu istniejącego wirtualnego modelu działka. Praca magisterska. Warszawa: WAT.
 • [12] Szabłowski Daniel. 2012. Koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badań trwałościowych sprężyn. Praca inżynierska. Warszawa: WAT.
 • [13] Idziaszek Zdzisław, P. Kosiński. 2002. Analiza kinematyczna i dynamiczna wybranego zespołu lotniczej broni lufowej z krótkim odrzutem lufy. W Materiały konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej. Waplewo.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a0d13caf-ace8-4bed-acc9-01911846a5e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.