Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a0942f79-88a2-4b23-86ff-9b703d492c92

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Przepustowość wyjściowa wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The inlets capacity one of safe intersections with circular motion with another than circular shape of central island
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przepustowości wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej (potocznie nazywanych także rondami) a następnie dokonano porównania wartości empirycznych przepustowości z wartościami przepustowości wyjściowych oszacowanymi za pomocą zależności przedstawionych w polskiej Metodzie Obliczania Przepustowości Rond. Uzyskane wyniki potwierdziły znaczną rozbieżność pomiędzy wartościami przepustowości w zakresie od 8.58 % do 27.44 %. Różnice te potwierdzają, iż nie można w przypadkach wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej stosować zależności opracowanych docelowo dla wlotów rond. Na podstawie uzyskanych wyników można także stwierdzić, iż kształt i rozmiar wyspy środkowej oraz sposób jej zagospodarowania mają pewien wpływ na zdolność przepustową wlotów podporządkowanych skrzyżowań o nietypowym kształcie wyspy środkowej.
EN The results of inlets capacity measurements of intersections with circular motion with another than circular shape of central islands have been presented in this article. Obtained results of inlets capacities of intersections with circular motion with another than circular shapes of central islands have been compared with capacities obtained from polish method of roundabouts inlets capacity calculating. The results confirmed the discrepancy between capacities value from 8.58 % to 27.44 %. These differences confirm that in the case of inlets of intersections with circular motion with another than circular shape of central island can not be used equations developed strictly for roundabouts inlets. Based on the results of analysis may also be noted that shape and size of central island and also landscaped of central island have some influence on inlets capacity of intersections with circular motion with another than circular shape of central island.
Słowa kluczowe
PL przepustowość wyjściowa   ruch okrężny   ronda  
EN output capacity   traffic roundabout   roundabout  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 2971--2981
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Macioszek, E.
Bibliografia
[1] Augustyniok A.: Badania przepustowości wyjściowych rond o nietypowym kształcie wyspy centralnej. Projekt inżynierski wykonany w Katedrze Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Katowice 2012 r. Promotor pracy: dr inż. Elżbieta Macioszek.
[2] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. Warszawa 2004.
[3] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych. Część II – Ronda. Warszawa 2001.
[4] Strona internetowa: http://niewe.bikestats.pl/775985,Ale-kuso.html (data odsłony: 02. 01. 2013 r.).
[5] Supernak D.: Badanie przepustowości wyjściowej wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy centralnej. Projekt inżynierski wykonany w Katedrze Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Katowice 2011 r. Promotor pracy: dr inż. Elżbieta Macioszek.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a0942f79-88a2-4b23-86ff-9b703d492c92
Identyfikatory