Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a089a75e-18da-4326-8af9-2b35dbac5135

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania dla zastosowania nowoczesnych technologii ICT wspierających działalność przewozową w transporcie drogowym

Autorzy Sałek, R.  Grondys, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conditions for the application of modern ICT technologies supporting the transport activity in road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego. W artykule Autorzy podejmują problematykę zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań a przeprowadzone analizy i badania pozwoliły wskazać czynniki które warunkują zastosowanie technologii ICT w transporcie.
EN In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In the article, the authors tackle the problem of applying modern and innovative solutions. Conducted analyzes and studies have indicate that the factors affecting the application of ICT in transport.
Słowa kluczowe
PL technologie informacyjno-komunikacyjne   technologie ICT   transport drogowy   transport samochodowy   efektywność transportu   przedsiębiorstwo transportowe   logistyka transportu  
EN communication technologies   ICT technology   road transport   car transport   transport efficiency   transport company   transport logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1592--1596, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Sałek, R.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego , robert.salek@wz.pcz.pl
autor Grondys, K.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego , kgrondys@zim.pcz.pl
Bibliografia
1. Brach J., Nowe technologie w drogowym transporcie dalekodystansowym i ich wpływ na konkurencyjność łańcuchów dostaw, International Journal of Management and Economics 31, 2011, s. 42-62.
2. Kadłubek M., Analiza uwarunkowań prawnych sektora zarobkowego transportu samochodowego ładunków w Polsce, Logistyka nr 2/2012.
3. Cichorek S., Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku, [w:] Badzińska E., Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41, t. 2, 2015.
4. Łacny J., Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu drogowego, Polski Kongres Logistyczny Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7-9 maja 2008.
5. Łukasik Z., Olszańska S., Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego, Autobusy, nr 12/2016, s. 689-692.
6. Długosz J., Kryteria oceny nowoczesnych technologii w transporcie, [w:] E. Załoga (red. nauk.), Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, USz., Szczecin 2006, s. 21-25.
7. www.itspolska.pl
8. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
9. Eurostat – road_go_ta_tott, stan na 13.07.2017, dane za rok 2015.
10. Transport – wyniki działalności w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
11. Wiśniewska-Sałek A., The Importance of Logistics in Creating Entrepreneurial Network Structures. Logistics and Transport, Nr 1(21)/2014.
12. Auto Annual Report 2006, Annual Report 2006.VDA.
13. EU Commisions, 2008, za: This is the IRU 2010, 2010, s. 27, www.iru.org.
14. Commercial vehicles – efficient, flexible, future-proof, VDA, Berlin 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a089a75e-18da-4326-8af9-2b35dbac5135
Identyfikatory