Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a08045ee-572c-493e-9fb1-51c7a8baab86

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Synchronizacja miejskich linii komunikacyjnych z wykorzystaniem wielu kryteriów

Autorzy Oziomek, J.  Rogowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Synchronization of urban bus lines with using multiple criteria
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podano przykład wykorzystania optymalizacji w transporcie miejskim z wykorzystaniem wielu kryteriów. Problem dotyczył takiego ustalenia czasów odjazdów linii komunikacyjnych z przystanków początkowych, który zapewni najlepszą synchronizację tych linii. Złożoność problemu polegała na tym, że linie poruszały się przynajmniej po 2 wspólnych fragmentach trasy, na każdej z nich wymagana była rytmiczność kursowania, a czasy przejazdu między wiązkami dla obu linii były różne. Tak postawione warunki spowodowały, że kursy, które w danym okresie kursowania weszły w skład jednej wiązki, nie musiały pojawić się w tym samym okresie w drugiej wiązce. Wynikiem synchronizacji nie musi być jeden układ możliwych momentów odjazdu (choć w podanym przykładzie rozwiązanie było jednoznaczne), lecz pewien zbiór równoważnych układów, przy czym wybór ostatecznego zależy od decydenta.
EN This article presents an example of the use of optimization in urban transport with using multiple criteria. The problem concerns such determination of departure times of the bus lines that provides the best synchronization of these lines. The problem lies in the fact that the lines share two parts of the route, on each of them regularity of running is required and travel times between the bundles are different. These conditions cause the courses in the first bundle are different from the courses in the second one. The result of the synchronization does not have to be one combination of departure moments (but there is a clear solution in this example), but the set of equivalent combinations and the choice depends on a final decision maker.
Słowa kluczowe
PL synchronizacja   komunikacja miejska   linia komunikacyjna   linie autobusowe  
EN synchronization   urban transport   bus lines  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 26--31
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Oziomek, J.
  • Doktorant na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Rogowski, A.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
1. Dźwigoń W., Synchronizacja rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 12.
2. Hakkesteegt P., Strategie operational control in public transport, Delft University of Technology, Delft 1986.
3. Oziomek J., Rogowski A., Alternatywna miara synchronizacji rozkładów jazdy, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 6.
4. Oziomek J., Rogowski A., Zagadnienie synchronizacji linii komunikacyjnych w transporcie publicznym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1-2.
5. Podoski J., Transport w miastach, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.
6. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Miejskiej, Kraków 1999.
7. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
8. Tarnowski W., Optymalizacja i polioptymalizacja w technice, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
9. Wyszomirski 0., Transport miejski - ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a08045ee-572c-493e-9fb1-51c7a8baab86
Identyfikatory