Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a07bf583-0e74-4dec-a9ad-8e03cc821cf9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Potencjalne centra logistyczne Polski Wschodniej w międzynarodowym korytarzu komunikacyjnym nr 2

Autorzy Zakrzewsk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Potential logistical centers of Eastern Poland in the No. 2 international communication corridor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II międzynarodowego korytarza transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie korytarza komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum logistycznego doprowadzi do wyprowadzenia przez autora własnej definicji centrum logistycznego.
EN Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No.2 international transport corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland’s No. 2. transport corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.
Słowa kluczowe
PL węzeł transportowy   centrum logistyczne   korytarz komunikacyjny   międzynarodowy korytarz transportowy   Polska Wschodnia  
EN transport node   logistic centre   transportation corridor   international transport corridor   eastern Poland  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 115--119
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zakrzewsk, B.
Bibliografia
1. Banak M.; Siedlce i Łosice jako potencjalne centra logistyczne na Mazowszu, „Kwartalnik Celny”, 2011, nr 2(13).
2. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P.; Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014.
3. Brdulak J.; Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski, SGPiS, Warszawa 1989.
4. Brdulak J.; Projekt organizacyjno-ekonomiczny infrastruktury technicznej makroregionu województw bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego, Wyd. Bizant, Warszawa 1995.
5. Brdulak J., Kucharuk T., Piekarzewska H.; Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1996, z. 417.
6. Brdulak J., Zakrzewski B.; Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, 2008, nr 4.
7. Brdulak J., Zakrzewski B.; Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, ITS, Warszawa 2013.
8. Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, issue 3-4.
9. Fechner I., Szyszka G.; Centra logistyczne jako element integracji regionów (w:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Warszawa 2006.
10. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z.; The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion, “TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, T. 5/2011, s. 395-400.
11. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z.; European Establishing a Framework for Maritime Spatial Planning, “Information, Communication and Environment / Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, pp. 135-138, 2015, CRC Press/Balkema
12. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z.; Information and Communication Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure, “Information, Communication and Environment / Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, pp. 131-134, 2015, CRC Press/Balkema
13. Paprocki W.; Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych, Komitet Transportu PAN, Warszawa 2003.
14. Przybylski R., Białoruska strategia logistyczna, „Przewoźnik” nr (43) 4/2015, s. 36-37
15. Skowron-Grabowska B.; Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.
16. Zakrzewski B.; Międzynarodowe korytarze transportowe w Polsce, „Kwartalnik Celny”, 2007, nr 2(2).
17. Zakrzewski B.; Wizja centrum logistycznego w Małaszewiczach, „Kwartalnik Celny”, 2008, nr 1(3).
18. Zakrzewski B.; Sieć drogowa północnej Lubelszczyzny, „Kwartalnik Celny”, 2008, nr 3(5).
19. Zakrzewski B.; Projekt organizacyjny centrum logistycznego w Małaszewiczach, „Biuletyn Informacyjny ITS”, 2008, nr 3.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a07bf583-0e74-4dec-a9ad-8e03cc821cf9
Identyfikatory