Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a052226a-4881-43af-ba29-82116eaced44

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Przewozy pasażerskie transportem kolejowym w aglomeracji krakowskiej

Autorzy Bryniarska, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Passenger railway service in Krakow agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakterystyki i różne potrzeby, ale pozostają ze sobą w ścisłych powiązaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Zarówno miasto, jak i obszary podmiejskie spełniają różnorodne funkcje w zakresie administracji, gospodarki i finansów, turystyki, kultury, nauki i edukacji, komunikacji, opieki zdrowotnej oraz logistyki i informacji. Funkcje te są komplementarne względem siebie i nawzajem przyczyniają się do rozwoju, zwiększenia wartości i znaczenia poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych.
Słowa kluczowe
PL przewóz pasażerski   transport kolejowy   aglomeracja krakowska  
EN passenger railway service   Cracow agglomeration   railway transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2012
Tom R. 19, nr 11-12
Strony 14--22
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Bryniarska, Z.
  • Politechnika Krakowska, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu
Bibliografia
[1] Biel D.: Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów podróżujących pociągami z Trzebini do Krakowa. Praca dyplomowa pod kier. Z. Bryniarskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
[2] Ciastoń A., Sapoń G.: Hierarchizacja preferencji i ocen cech jakości w transporcie zbiorowym z wykorzystaniem współczynnika W-Kendalla. Transport Miejski i Regionalny 2/2009, s. 36–39.
[3] Malm O.: Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów przewozów regionalnych i ocena funkcjonowania parkingu przy stacji Krzeszowice. Praca dyplomowa pod kier. Z. Bryniarskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
[4] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Przyjęty uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 22 grudnia 2003 r.
[5] Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011., s. 94.
[6] Steczkowski J, Zeliaś A.: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997, s. 200–208.
[7] Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Małopolskim na lata 2010–2030. Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2011,
[8] Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości. Załącznik 1 do uchwały XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 26 września 2011 r., s. 83–89.
[9] Trafas K. Zborowski A.: Krakowski Obszar Metropolitalny – Metropolitalne funkcje Krakowa. Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, Kraków 2003.
[10] Wolski I.: Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów przewozów regionalnych i ocena funkcjonowania parkingu przy stacji Krzeszowice. Praca dyplomowa pod kier. Z. Bryniarskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
[11] Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym – pojęcie obszaru metropolitalnego oraz obowiązek sporządzenia dodatkowego opracowania dla przedmiotowego obszaru, z 27 marca 2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.
[12] Wstępne Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej. Raport końcowy, wersja 3, International Management Services Sp. z o.o., Kraków styczeń 2007.
[13] Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z 3 marca 2010 r.
[14] Żurowska J.: Prognozowanie przewozów. Modele metody przykłady. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005, s. 40–41.
[15] Budowa parkingów Park & Ride w Wieliczce i Wieliczce Rynek, w ramach projektu POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a052226a-4881-43af-ba29-82116eaced44
Identyfikatory