Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a0501ba7-4026-44f8-a5d4-9a3ed56fe3f7

Czasopismo

Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym

Tytuł artykułu

Combinations of conjunction of traditional and energy-saving materials in constructions of modern buildings

Autorzy Lytvynyak, O.  Demchyna, B.  Ordon-Beska, B. 
Treść / Zawartość http://www.bozpe.bud.pcz.pl/
Warianty tytułu
PL Kombinacje połączenia tradycyjnych i energooszczędnych materiałów w konstrukcjach nowoczesnych budynków
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article is devoted to particularly important contemporary problems, namely usage of energy-saving and ecological materials in load-bearing structures of buildings. This issue is discussed in the paper in respect of floor slabs. We propose to combine traditional materials (concrete and steel reinforcement) with energy--efficient material (non-autoclaved foamed concrete) in floor slabs structure. It is assumed that employment of precast-monolithic reinforced concrete floor slab with usage of non-autoclaved foamed concrete can afford to decrease dead weight of floor and foundation loading, and to guarantee good thermal and acoustic insulation between storeys.
PL Artykuł poświęcony jest szczególnie ważnym problemom współczesności, a mianowicie zastosowaniu energooszczędnych i ekologicznych materiałów budowlanych. Problemy te odnoszą się w prezentowanym artykule do płyt stropowych. Proponuje się połączenie w konstrukcji płyt stropowych materiałów tradycyjnych (beton zwykły i pręty zbrojeniowe) z materiałem energooszczędnym (nieautoklawizowanym pianobetonem). Zakłada się, że zastosowanie stropowych płyt prefabrykowano-monolitycznych z wykorzystaniem nieautoklawizowanego pianobetonu pozwoli zmniejszyć całkowity ciężar stropu i obciążenie fundamentu, zapewnić dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną pomiędzy piętrami.
Słowa kluczowe
PL prefabrykowano-monolityczne stropy żelbetowe   pianobeton nieautoklawizowany   badanie na zginanie   montaż   eksploatacja   włókna polipropylenowe  
EN precast-monolithic reinforced concrete floor slab   non-autoclaved foamed concrete   assembly mounting   exploitation   polypropylene fibre  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Rocznik 2013
Tom nr 1(11)
Strony 82--89
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lytvynyak, O.
  • Lviv Polytechnic National University
autor Demchyna, B.
  • Lviv Polytechnic National University
autor Ordon-Beska, B.
Bibliografia
1.Kivrak S., Tuncan M., Onur M.I., Arslan G., Arioz O., An economic perspective of advantages of using lightweight concrete in construction, 31st Conference on our world in concrete & structures, 16-17 August 2006, Singapore, 1-6.
2.Dolton B., Hannah C., Cellular concrete: Engineering and technological advancement for construction in cold climates, The 2006 Annual General Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Calgary, Alberta, Canada, May 23-26, 2006, 1-11.
3.Ordon-Beska B., The comparison of reinforced concrete slab and Bubbledeck slab, Construction of Optimized Energy Potential, Czestochowa University of Technology 2012, 1(9), 77-83.
4.Demchyna B., Verba V., Evaluation of reinforcement bonding in foam concrete, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 53, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszow 2009, 39-45.
5.Haq M., Liew A., Lightweight/low cost construction methods for developing countries, CBM-CI International Workshop, Karachi, Pakistan 2007, 491-504.
6.Seijo F., Building pressure tests of fiber-reinforced foam-based lightweight concrete precast wall panels, Thesis for the Degree of Master of Science in Civil Engineering, The University of Texas and Arlington, August 2008.
7.Demchyna B., Lytvynyak O., Floor construction. Patent of Ukraine № 74425 UA, Е04 В5/02, bul. № 20/2012 25.10.
8.Demchyna B., Lytvynyak O.. Experimental researches precast-monolithic reinforced concrete floor slabs with use foamed concrete by mounting and exploitation, National Academy of Public Utilities, Scientific and technical collected stories 2012, № 105, 10-17.
9.Demchyna B., Lytvynyak O., Davyduk O., Researches precast-monolithic reinforced concrete floor slabs with use foamed concrete. Building construction: interagency scientific and technical collected stories (building) 2011, 74, 1, 160-166.
10.Demchyna B., Lytvynyak O., Bezushko A., Onysko R., Experimental researches in test to bend precast-monolithic reinforced concrete floor slabs with use non autoclaved foamed concrete. Building construction: interagency scientific and technical collected stories (building) 2013, 78, 1, 184-190.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a0501ba7-4026-44f8-a5d4-9a3ed56fe3f7
Identyfikatory