Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a03e3afe-f3e5-4e65-bfd6-7efbd107f1d0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przegląd systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Autorzy Kobaszyńśka-Twardowska, A.  Smoczyński, P.  Kadziński, A.  Gill, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Overview of safety systems on level crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań stosowanych w ramach systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce i na świecie. Przegląd przeprowadzono z podziałem na tzw. aktywne i pasywne systemy bezpieczeństwa oraz te, które stosuje się na przejściach kolejowych. Systemy bezpieczeństwa potraktowano jako jeden ze sposobów postępowania wobec ryzyka zagrożeń. W związku z tym przedstawiono zestawienie modeli determinujących dobór elementów systemów bezpieczeństwa i kształtujących ich struktury. Na tej podstawie zaproponowano wprowadzenie nowych elementów systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.
EN The article presents an overview of solutions used in safety systems at level crossings in Poland and in the world. The review was conducted dividing the level crossings into the so-called active and passive, according to the safety systems used at them, treating separately crossings intended for pedestrians only. Safety systems have been treated as one of the ways to deal with risk. As a result, on overview of models used for determining the selection of elements of safety systems and shaping their structures has been presented. On this basis, we have proposed ideas for improvement of safety systems used at level crossings in Poland.
Słowa kluczowe
PL przejazdy kolejowo-drogowe   transport kolejowy   systemy bezpieczeństwa  
EN rail and road crossings   railway transport   safety systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 236--239, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Kobaszyńśka-Twardowska, A.
autor Smoczyński, P.
autor Kadziński, A.
autor Gill, A.
Bibliografia
1. Bahnbilder. Bahnbilder [Internet]. [cytowane 2017 paź 12]. Pobrano z: http://www.bahnbilder.de
2. European Union Agency for Railways. European Railway Accident Information Links [Internet]. 2017 [cytowane 2017 wrz 25]. Pobrano z: erail.era.europa.eu
3. European Union Agency for Railways. Railway Safety Performance in the European Union. 2016. doi:10.2821/129870.
4. Gill A. The method of Analysis of Safety Systems dedicated to the Systems in Rail Vehicle. Logist. Transp. 2013;18(2):67-76.
5. Gill A, Smoczyński P. Layered safety system models - evolution of the concept. Proc. 21. Int. Sci. Conf. Transp. Means. 2017.
6. Jabłoński M, Jabłoński A. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym - kluczowe aspekty. Bezpieczeństwo Teor. i Prakt. 2014;16(3):57-68.
7. Kadziński A. Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2013.
8. Kobaszyńska-Twardowska A. Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych. Politechnika Poznańska; 2017.
9. Kobaszyńska-Twardowska A, Gill A. Zastosowanie analizy Bow-Tie do identyfikacji warstw ochronnych w systemach bezpieczeństwa. TTS Tech. Transp. Szyn. 2013;10:2287–2294.
10. Minister Infrastruktry i Rozjwoju. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 2015.
11. Parlament Europejski i Rada. Dyrektywa 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w. 2004.
12. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Bezpieczny Przejazd [Internet]. Pobrano z: http://www.bezpieczny-przejazd.pl/
13. Rail Safety & Standards Board. Use of Risk Models and Risk Assessments for Level Crossings by Other Railways [Internet]. 2007. Pobrano z: http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.rssb.co.uk/ContentPages/760535926.pdf.
14. Smoczyński P, Kadziński A. Przejazdy i przejścia kolejowe w Estonii – klasyfikacja oraz wymagania dotyczące systemów bezpieczeństwa. TTS Tech. Transp. Szyn. 2015;12:2869-73.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a03e3afe-f3e5-4e65-bfd6-7efbd107f1d0
Identyfikatory