Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a03d8e8b-3e3b-4c91-9fbf-bb4080b25a0a

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Projekt i badania mechaniczne adaptera dielektrycznego do klucza nasadowego

Autorzy Cyganik, Łukasz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The design and mechanical tests of the dielectric adapter for a socket wrench
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono projekt i wyniki testów mechanicznych adaptera dielektrycznego do klucza nasadowego lub grzechotkowego, który może stanowić dodatkowe zabezpieczenie operatora przed porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac pod napięciem. Projekt adaptera zakłada wykonanie z pręta szklano - epoksydowego o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych i mechanicznych, w którego wnętrzu w uprzednio wykonanych otworach zostaną umieszczone gniazda lub trzpień stalowy pozwalający na zamocowanie do klucza lub nasadki. Na potrzeby badań wykonane zostały 2 sztuki prototypu adaptera dielektrycznego, które poddano testom mechanicznym pod względem przenoszonego momentu obciążenia. Uzyskane wyniki wskazują, że adapter o zadanych wymiarach geometrycznych przenosi moment o wartości maksymalnej 90Nm. Przenoszony moment można jednak zwiększyć poprzez zwiększenie grubości ścianki pręta szklano-epoksydowego. Uzyskane wyniki testów mechanicznych i pomiaru prądu upływu wskazują, że adapter może być zastosowany do prowadzenia typowych prac związanych z obsługą linii elektroenergetycznych lub urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.
EN This article presents the design and results of the mechanical tests of the dielectric adapter for a socket or ratchet wrench, that can provide an additional protection for the operator against the electrical shock when working under voltage. According to the design a dielectric adapter is made from glass-epoxy rod, that have an excellent mechanical and dielectric properties and inside the pre-made holes in the glassepoxy rod are installed a steel sockets or pivots, that allows for attachment to the wrench or socket. For the purpose of the research, 2 pieces of the dielectric adapter prototype were made and mechanically tested for maximal torque transmission. The obtained results indicate, that maximal torque for the adapter with the given geometrical dimensions is 90Nm. However, the maximal torque can be increased by increasing the wall thickness of the glass-epoxy rod. The obtained results of the mechanical tests and leakage current measurements indicate, that dielectric adapter can be used in the typical maintenance works of the power lines or devices under voltage.
Słowa kluczowe
PL adapter   dielektryk   klucz nasadowy   klucz grzechotkowy   elektromobilność  
EN adapter   dielectric   socket wrench   ratchet wrench   electromobility  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 69--72
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cyganik, Łukasz
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Bibliografia
[1]. Nowikow H., Matusiak G., Włodarczyk M., Nader R., Dudek B., "Analiza porównawcza narzędzi izolowanych i ich hybrydowych odpowiedników stosowanych w technice prac pod napięciem", XII Konferencja „Prace pod napięciem w sieciach NN, SN i WN w Polsce i na Świecie", Chorzów, 2016.
[2]. Holtex. Karta techniczna dla kompozytów szklano-epoksydowych.
[3]. Ravi-Chandar K., Satapathy S., "Mechanical Properties of G-10 Glass–Epoxy Composite", Institute for Advanced Technology, The University of Texas at Austin, Technical Report (Sept. 2005-Sept. 2006).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a03d8e8b-3e3b-4c91-9fbf-bb4080b25a0a
Identyfikatory