Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a001b082-09cd-4ae9-9305-9e38303ff9e9

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych

Autorzy Wrana, J.  Jarocka-Mikrut, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New chances given to historic buildings by implementing revitalisation projects and adapting the premises to serve new functions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy przytaczają rysy historyczne zabudowań niszczejących na terenie Lublina oraz wyniki badań stanu technicznego prezentowanych budynków. Na przykładzie wyników ekspertyzy pałacu Sobieskich w Lublinie ukazują problemy dotykające zaniedbanych obiektów zabytkowych. Szansy na poprawę ich kondycji autorzy artykułu upatrują we wprowadzeniu do budowli nowego programu funkcjonalnego. Na poparcie założonej tezy prezentują oni zrealizowane dotychczas w Polsce zabiegi rewitalizacyjne poprzez wprowadzenie do zabudowań różnorodnych funkcji, takich jak mieszkaniowe i użyteczności publicznej.
EN The article concerns the issue of revitalizing historical buildings by assigning new functions to them. The authors of the writing provide examples of constantly dilapidating edifices in Lublin and their brief historical outlines. Basing on the expert’s report concerning Sobiescy Palace in Lublin, the writers present problems resulting from the technical condition of this as well as other historical buildings. Chances for improving the conditions of such properties by including them in a completely new functional programme are seen by authors. In order to support this thesis, the writers present already implemented revitalization projects in Poland by assigning various new ones, e.g. living and public utility functions to the buildings.
Słowa kluczowe
PL rewitalizacja   dziedzictwo kulturowe   kontekst miejsca  
EN revitalization   cultural heritage   context of a place  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 271--278
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Wrana, J.
  • Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, janwrana@architekci.pl
autor Jarocka-Mikrut, A.
  • Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, a.jarocka@pollub.pl
Bibliografia
1 Falset M. S., Lipp W., Tomaszewski A., Conservation and preservation, Interactions between Theory and Practice. In memoriam Alois Riegl (1858 – 1905), wyd. Edizioni Polistampa, Firenze 2010, 22-23.
2 Kiszka A., Widoki Lublina- miedzioryt Hogenberga i Brauna (1618), witryna internetowa Teatru NN w Lublinie, [aktualizacja 27.07.2012 (dostęp: 30.03.2013)]; dostępny w Internecie: http://teatrnn.pl/leksykon/node/343/widok_lublina_hogenberga_i_brauna_1618
3 Janus K., Pałac Sobieskich w Lublinie, witryna internetowa Teatru NN w Lublinie, [aktualizacja 27.07.2011 (dostęp: 30.03.2013)]; dostępny w Internecie: http://teatrnn.pl/leksykon/node/2490/pa%C5%82ac_sobieskich_w_lublinie
4 Fronczyk J. S., Ekspertyza budowlana o stanie technicznym budynku (Pałac Sobieskich), Lublin, ul. Bernardyńska 13, Biuro Usług Projektowych „Budoprojekt” inż. Janusz Fronczyk, Lublin 2008.
5 Rogalska M., Sole budowlane, w: Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, 127-137.
6 Trochonowicz M., Korozja biologiczna w obiektach budowlanych, w: Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, 103-125.
7 Denys M., Wyszkowski M., Lublin i okolice. Przewodnik, Idea Media, Lublin 2000.
8 Studziński J., Kamienica Staszica 3, d. Pałac Potockich, d. Stary Kryminał : Rozpoznanie historyczne i wnioski konserwatorskie, Opracowane na zlecenie Zarządu m. Lublina, Lublin 1994 (dostęp: 30.03.2013); dostępny w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/20655/staszica3.pdf
9 Mącik H., Kościół trynitarzy w Lublinie (nieistniejący), witryna internetowa Teatru NN w Lublinie, [aktualizacja 07.02.2012 (dostęp: 30.03.2013)]; dostępny w Internecie:http://teatrnn.pl/leksykon/node/1976/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_trynitarzy_w_lublinie_nieistniej%C4%85cy
10 Strona internetowa Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków (dostęp: 30.03.2013); dostępny w Internecie: http://panel.lfoz.lublin.pl/index/show/id/1494/nazwa/lublin-palac-paweczkowskiego#IconSrcDescr
11 Szmygin B., Analiza obiektu zabytkowego jako element adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych – metodologia światowego dziedzictwa, w: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa – Lublin 2009, 129.
12 Tajchman J., Podstawowe zagadnienia metody konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie zabytkowych budowli, w: Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa – Lublin 2009, 155-167.
13 Molski P., Adaptacja- formy i uwarunkowania, (w): Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa – Lublin 2009, 87.
14 Witwicki M., Kryteria oceny wartości zabytkowej, w: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Problemy – perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2005, 187-200.
15 Majewski J.S., Pałac Sobańskich, Architektura Murator, Nr 2, (2005) 12.
16 René A., Pałac Sobańskich kontrowersyjna adaptacja, Renowacje i Zabytki. Kwartalnik Ogólnopolski. Nr 1 (2002) 59-63.
17 Wrzeszcz M., Budynek Starej Drukarni- przyszłe Centrum Designu [online], (dostęp 30.03.2013); dostępny w Internecie: http://www.pro-design.com.pl/index.php/projekt-arch-budynku.html
18 Łukasik P., Zagała Ł., Adaptacja dawnego spichlerza w Gliwicach na lofty. ArchiVolta.Architektura. Wnętrza. Materiały. Technologie. Kwartalnik Nr 4 (2009) 26-31.
19 Wrana J., Tożsamość miejsca. Kryterium w projektowaniu architektonicznym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
20 Przesmycka E., Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury w Lublinie, PAN o/Lublin, Teka Kom. Arch. Urban. i Studiów Krajobrazowych, Tom IV B, Lublin 2008,.
21 Przesmycka E., Wrana J., Janus K., Kwiatkowski B., Mysiak M., Przesmycka N., Pytlarz E., Kierownik zespołu J. Wrana. Koncepcja architektoniczna przebudowy zespołu pałacowego Sobieskich, Lublin 2008.
22 Wrana J., Jarocka A., Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie, Budownictwo i Architektura vol. 11 (2) (2012) 55-63.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a001b082-09cd-4ae9-9305-9e38303ff9e9
Identyfikatory