Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9fdfb600-5559-42ca-bcce-8d054b026bcc

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty nauczania zasad eksploatacji okrętowych układów napędowych z prądnicami wałowymi

Autorzy Chybowski, L.  Wiśnicki, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of teaching operation procedures for marine propulsion systems with shaft generators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Materiał omawia celowość stosowania prądnic wałowych w okrętowych układach napędowych. Dokonano porównania warunków pracy układu podczas pracy w trybie generatorowym i silnikowym. Omówiono podstawowe sposoby sterowania częstotliwością prądu Elektrycznego generowanego przez te układy napędowe. Omówiono pracę silnikową w rozwiązaniu wspomagającym, awaryjnym oraz kombinowanym. Przedstawiono spotykane na statkach morskich konfiguracje elementów układów napędowych z prądnicami wałowymi. Wskazano na przydatność zastosowania symulatorów siłowni okrętowej w procesie nauczania zasad eksploatacji tego typu układów. Omówiono procedury eksploatacyjne oraz wyszczególniono podstawowe parametry techniczne układu napędowego z prądnicą wałową zaimplementowaną w symulatorze siłowni okrętowej Kongsberg Neptune będącym na wyposażeniu Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN The paper discusses the purpose of application of shaft generators in marine propulsion systems. A comparison of operation conditions is made between the Power Take Off and Power Take In modes. Basic methods of current frequency control generated by these propulsion systems are discussed. Engine operation in booster, emergency and take me home modes are addressed. Configurations of propulsion systems with shaft generators installed on marine ships are presented. The usefulness of application of engine room simulators to teach operation principles of these systems is indicated. Operation procedures are discussed and basic technical parameters are specified for the propulsion system with a shaft generator implemented in engine room simulator Konsberg Neptune owned by the Institute of Ship Power Plant Operation, Maritime University of Szczecin.
Słowa kluczowe
PL kształcenie inżynierów   okrętowy układ napędowy   system energetyczny statku   prądnica wałowa   procedury eksploatacyjne   symulator siłowni okrętowej  
EN education of engineers   marine propulsion system   marine power plant   shaft generator   operation procedure   engine room simulator  
Wydawca P.A. NOVA S.A.
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 64--76
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Chybowski, L.
  • Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny. Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, L.Chybowski@am.szczecin.pl
autor Wiśnicki, B.
  • Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Instytut Inżynierii Transportu, ul. Henryka Pobożnego 11, 70-506 Szczecin, B.Wisnicki@am.szczecin.pl
Bibliografia
1 „Auxiliary Propulsion System For Two-stroke Engine Plants”. MAN B&W Diesel A/S, Alpha Diesel, Frederikshavn 2001.
2 K. Chachulski. Podstawy napędu okrętowego. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988.
3 L. Chybowski. „Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych”. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń na Symulatorze siłowni okrętowych. Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie, 2009.
4 „Engine Room Simulator ERS-L11 MAN B&W-5L90MC VLCC Version MC90-IV. Machinery and Operation Part 1”. Vessel and Machinery Main Particulars. Kongsberg Maritime. Doc.no.: SO-1136-D/11-Oct-05.
5 „Engine Room Simulator ERS-L11 MAN B&W-5L90MC VLCC Version MC90-IV. Machinery and Operation Part 2”. Automation & Control. Kongsberg Maritime. Doc.no.: SO-1136-D/11-Oct-05.
6 „Engine Room Simulator ERS L11 5L90MC – VLCC. Operator’s Manual Part 3”. Machinery & Operation. Kongsberg Maritime. Doc.no.: SO-1136-D/11-Oct-05.
7 „Engine Room Simulator ERS-L11 MAN B&W 5L90MC-VLCC Version MC90-IV”. Variable List. Kongsberg Maritime. Doc.no.: SO-1139-C/12-Oct-05.
8 M. Giernalczyk, J. Herdzik. „Analiza porównawcza zintegrowanych układów napędowych”. Zeszyty Naukowe 5(77). Szczecin: Akademia Morska, 2005, s. 237-247.
9 R. Laskowski, L. Chybowski, K. Gawdzińska. „An engine room simulator as a tool for environmental education of marine engineers. New Contributions in Information Systems and Technologies”. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 354, Springer International Publishing, 2015, s. 311-322.
10 G. Nicewicz, D. Tarnapowicz. „Koncepcje wykorzystania prądnic wałowych w nowoczesnych okrętowych systemach energetycznych”. Studia i materiały, 40. PSZW 2011, 283-293.
11 Shaft Generators for the MC and ME Engine. MAN B&W Diesel A/S, Copenhagen 2004.
12 A. Stępniak. „Przegląd i ocena układów napędowych z prądnicą wałową”, Budownictwo Okrętowe, nr 8–9, 1984, 347–351.
13 R. Śmierzchalski. Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku. Gdańsk 2004.
14 D. Tarnapowicz. „The conception of the use of multi-level inverters in the shipping shaft generator systems of high power”. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 22(94), Szczecin, 2010, pp. 67-70.
15 Wärtsilä marine reduction gears. Wärtsilä Gears, Wärtsilä Corp., Wintertur 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9fdfb600-5559-42ca-bcce-8d054b026bcc
Identyfikatory