Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9fd770fc-8be2-4ca3-96a5-60265995a444

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Tytuł artykułu

Data mining w procesach decyzyjnych

Autorzy Pałka, D.  Zaskórski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Data mining in decision making processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano opisu metod pozyskiwania wiedzy w modelach Data Mining stosowanych do wspo-magania procesu podejmowania decyzji. Głównym założeniem jest próba wykorzystania do tego celu sys-temów klasy OLAP, jako systemów wielowymiarowych i wieloaspektowych drążeń informacji. Proces modelowania takich rozwiązań wymaga strukturalizacji i odniesienia do istniejącej bazy techniczno-technologicznej. Opracowanie prezentuje możliwości budowy modelu dla różnych klas organizacji oraz przedstawia możliwość adaptacji modelu data mining do analizy i zarządzania w procesie podejmowania decyzji. Przydatność modelu widziana może być szczególnie w aspekcie oceny możliwości wspomagania podejmowania decyzji związanych z planowaniem wykorzystania zasobów organizacji rozproszonych do przeciwdziałania skutkom zagrożeń. Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu organizacją gospodarczą powinny eksponować platformę Internet, jako platformę ogólnie dostępną do komunikacji z otoczeniem.
EN The present paper describes methods of knowledge absorption in the Data Mining models in order to support decision making processes. The main assumption is an effort to employ the OLAP systems as multidimensional and multiaspect data in drill down systems. The process of modelling such solutions requires structuring and referring to the existing technical and technological base. The paper presents possible options of model construction for different organisations and describes possible adaptation of the data mining model to the analysis and management of the decision making process. The applicability of the model may be viewed with respect to the analysis of the potential support of decision making with regard to the planning of utilisation of disperse organisations’ resources in order to prevent the hazard effects. Modern concepts of economic organisation management should see the Internet as a widely accessible platform of communication with the environment.
Słowa kluczowe
PL procesy decyzyjne   data mining   OLAP  
EN decision making processes   data mining   OLAP  
Wydawca Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Czasopismo Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 143--161
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Pałka, D.
  • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
autor Zaskórski, P.
  • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Bibliografia
1. Berry M. J. A., Linoff G. S.: Mastering data mining. New York, Wiley, 2000.
2. Frawley W., Piatetsky-Shapiro G., Matheus C.: Knowledge Discovery in Data-bases: An Overview. AI Magazine, 1998.
3. Han J., Kamber M., Pei J.: Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition,, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, San Francisco, CA, 2011.
4. Hastie T.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second edition, Stanford CA, 2009.
5. Pałka D., Zaskórski P., Żyto T.: Risk in development and implementation of integrated systems. VIII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. Gdynia, 2006.
6. Pałka D., Zaskórski P.: e-Planowanie w logistyce organizacji gospodarczych. VII Międzynarodowa Konferencja „Multimedia w Biznesie”. Częstochowa, 2008.
7. Smyth P., Hand D., Mannila H., Principles of Data Mining, MIT Press, Cambridge, MA, 2001.
8. Statis Soft: Techniki zagłębiania danych, Internetowy podręcznik statystyki. Kraków 2010.
9. Sturm J.: Hurtownie danych. SQL Server 7.0, Przewodnik techniczny. MICRO-SOFT, 2000.
10. Surma J.: Business Intelligence. PWN, Warszawa, 2009.
11. Zaskórski P.: Integracja procesów zarządzania organizacją. Biuletyn WAT, 2006.
12. Zaskórski P.: Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczy-mi. WAT, Warszawa, 2005. s.275.
13. Zaskórski P., Suszek A.: Zarządzanie procesami projektowo-wdrożeniowymi systemów bezpieczeństwa. V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa „Zarządzanie kryzysowe”. Gdynia, 2007.
14. Zaskórski P., Zaskórski W.: Retrospective models in operations planning. VII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. Zegrze 2005.
15. Zaskórski P., Pałka D.: Benchmarking w projektowaniu i wdrażaniu ZSyD. XIV konferencja naukowa „Zautomatyzowane systemy dowodzenia i reagowania kryzysowego w procesie transformacji Sił Zbrojnych”. Gdynia-Cetniewo, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9fd770fc-8be2-4ca3-96a5-60265995a444
Identyfikatory