Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9f94d8e4-d2c8-41fd-8f37-19a3639f3219

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Internetowe giełdy odpadów : innowacyjne rozwiązania w logistyce zwrotnej. Cz. 2

Autorzy Werner, K.  Mierzwiak, R. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Internet waste material exchange : innovative solutions in reverse logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy polskiego rynku internetowych giełd odpadów. Autorzy nawiązali do zagadnień rynku B2B, giełd elektronicznych, logistyki zwrotnej. Połączenie tych 3 obszarów stanowiło punkt wyjścia do badania, polegającego w fazie pierwszej na identyfikacji krajowych giełd poświęconych odpadom, następnie ich ocenie według 10 kryteriów oraz określeniu mocnych i słabych stron rynku internetowych giełd odpadów. Dzięki temu dokonano charakterystyki polskiego rynku internetowych giełd odpadów.
EN The article concerns Polish Internet market of waste material exchanges. The authors paid attention to issues connected with B2B market, electronic exchanges, and reverse logistics. Connecting those three areas was a starting po i nt to a study which consists in an identification of national waste material exchanges at the first stage, then their estimation according to 10 criteria, and determining strong and weak sides of the Internet waste material exchanges. Thanks to that the characteristics of the Polish Internet waste material exchanges was made.
Słowa kluczowe
PL giełda odpadów   logistyka zwrotna   giełdy elektroniczne  
EN exchange of waste   reverse logistics   electronic exchange  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 45--46
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Werner, K.
  • - Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
autor Mierzwiak, R.
  • Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001.
2. Długosz J.(red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa, 2009.
3. Olszak S. M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa, 2007.
4. Mieszaniec J., Ogrodnik R., Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze zarządzania transportem, [w:]Kom- puterowo zintegrowane zarządzanie pod red. Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2010.
5. Pruska Ż., Malak M., Oleśków-Szłapka J., Stachowiak A., Golińska P., Potential benefits of applying e-markets to waste management, [w:] Paulina Golinska, Marek Fertsch, Jorge Marx-Gómez eds. „Information Technologies in Environmental Engineering: New Trends and Challenges” Springer Verlag, Berilin Heilderberg, 2011, str. 627-639.
6. Roskill A., Cocroft C.: Business-to-Business e-Commerce [w:] Making the B2B Connection, Warburg Dillon Read, styczeń 2000.
7. Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania opadów, Wyd. Uniwersyte¬tu Łódzkiego, Łódź, 2010.
8. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa 2000.
9. http://www.kego.de/inhalt/polen/b2b/e_Maerkte_pl.shtml (data pobrania 29.04.2011).
10. http://www.gielda.hb.pl, (data pobrania VI 2011).
11. http://www.gielda-odpadow.pl, (data pobrania VI 2011).
12. http://www.gartija.pl, (data pobrania VI 2011).
13. http://www.polskie-odpady.com.pl, (data pobrania VI 2011).
14. http://www.euwaex.com, (data pobrania VI 2011).
15. http://www.recyclingtrade.com, (data pobrania VI 2011).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9f94d8e4-d2c8-41fd-8f37-19a3639f3219
Identyfikatory