Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9f9247f0-f1f7-4fe3-a092-544ecf2faa90

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Błędy prawno-organizacyjne administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

Autorzy Biliński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal and organizational mistakes of the public administration in the implementation of investment and construction projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zasadnicze uprawnienia organów administracji publicznej i skutki jej właściwego postępowania. Podstawę przedstawionych i analizowanych przykładów stanowią sentencje orzeczeń zakończonych postępowań sądowych. Z analizowanych przykładów wynika, że nieznajomość prawa, nieprzestrzeganie procedur administracyjnych są zasadniczymi przyczynami nieprawidłowości w postępowaniu organów administracji publicznej.
EN The paper presents main permissions of the public administration and consequences of its proper use. The basis for the presented and analyzed examples are only the sentences of judgments of completed judicial proceedings. The analyzed examples show that ignorance of the law, non-compliance with administrative procedures are the main causes of irregularities of the proceedings of public administration departments.
Słowa kluczowe
PL błąd prawny   błąd organizacyjny   administracja publiczna   realizacja   inwestycja budowlana  
EN legal mistake   organizational mistake   public administration   implementation   construction investment  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 1
Strony 42--46
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Biliński, T.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Biliński T., Kucharczyk E.: Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016.
[2] Biliński T.: Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego. "Przegląd Budowlany", nr 11/2010.
[3] Sas-Micuń A.: Czy jest problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm. Przepisy techniczno-budowlane a wiedza techniczna. "Inżynier Budownictwa", nr 13/2017.
[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2015 r., poz. 99).
[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9f9247f0-f1f7-4fe3-a092-544ecf2faa90
Identyfikatory