Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9f81d9ef-a691-41c8-932b-777cbe6c13d7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Projekt systemu wspomagającego ratownictwo górskie

Autorzy Dzadz, A.  Kozieł, G. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Design of the system aiding mountain rescue teams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono projekt systemu wspomagającego górskie służby ratunkowe. System składa się z dwóch niezależnych części: serwera oraz aplikacji klienckiej, która łączy się z serwerem oraz dostarcza informacji.Serwer jest odpowiedzialny za przechowywanie danych użytkowników obejmujących ich profile oraz dane dotyczące bieżącego położenia wewnątrz monitorowanego obszaru. Aplikacja kliencka działa na urządzeniu mobilnym typu smartfon. Jej funkcjonalność obejmuje monitorowanie stanu użytkownika oraz wykrywanie jego upadków. Po wykryciu wypadku przesyła informację do serwera, który informuje służby ratownicze. W artykule zawarto opis autorskich metod ustalania pozycji turysty w przypadku braku możliwości określenia jej za pomocą znanych metod technicznych. Określają one pozycję użytkownika na podstawie analizy jego ostatnich znanych położeń, tempa poruszania się oraz mapy szlaków i dróg. W przypadku spotkania dwóch użytkowników o nieustalonej pozycji, urządzenia wymieniają się informacjami i obliczają przybliżoną pozycję na podstawie analizy danych uzyskanych od dwóch użytkowników. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na zredukowanie czasu powiadomienia o wypadku oraz na zwiększenie precyzji określenia jego miejsca.
EN The following article presents project of the system aiding mountain rescue services. The system contains two independent parts: the server and the client application. Client application communicates with the server and provides information. The server is responsible for storing data containing user profiles and information about their current location within the monitored area. The client application runs on a smartphone-type mobile device. It’s functionality includes monitoring of the user’s condition and detecting his falls. When a fall is detected, the application sends information to the server, which informs the rescue services. The article includes a description of author’s methods of determining the tourist’s location in case of known technical methods failure. They base determining of the user’s location on the analysis of his last known locations, his movement rate and the map of trails and roads. In case when two users without a known location meet, their devices share their information and calculate their approximate position based on the analysis of the data shared. The presented solution allows to reduce delay of the notification of the accident and to increase the precision of determining user’s location.
Słowa kluczowe
PL ratownictwo górskie   akcje ratunkowe   system wspomagający  
EN mountain rescue   rescues   support system  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dzadz, A.
autor Kozieł, G.
  • Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, g.koziel@pollub.p
Bibliografia
1. Yi He, Ye Li, Shu-Di Bao, Fall detection by built-in tri-accelerometer of smartphone, International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2012), s. 184-187
2. Yabo Cao, Yujiu Yang, WenHuang Liu, E-FallD: A fall detection system using android-based smartphone, 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2012), s. 1509-1513
3. Tacconi C., Mellone S., Chiari L., Smartphone-based applications for investigating falls and mobility, 5th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth) and Workshops, s. 258-261
4. Yibin Hou, Na Li, Zhangqin Huang, Triaxial accelerometer-based real time fall event detection, International Conference on Information Society (i-Society 2012), s. 386-390
5. Wójcik K.: Nawigacja GPS – wprowadzenie, http://www.technologiagps.org.pl/
6. Zahradnik F.: How GPS Works, ttp://gps.about.com/od/beforeyoubuy/a/howgpsworks.htm
7. D. M. Karantonis, M. R. Narayanan, M. Mathie, N.H. Lovell, and B. G. Celler, Implementation of a real-time human movement classifier using a triaxial accelerometer for ambulatory monitoring, Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on, s. 156-167
8. D. Jiangpeng, et al., PerFallD: A pervasive fall detection system using mobile phones, in Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 2010 8th IEEE International Conference on, 2010, s. 292-297
9. J. Chen, et al., Wearable sensors for reliable fall detection, 2005 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, s. 3551-3554 7776
10. GPS również dla przemysłu, http://automatykab2b.pl/technika/2067-gps-rowniez-dla-przemyslu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9f81d9ef-a691-41c8-932b-777cbe6c13d7
Identyfikatory