Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9f7ee8d1-f38d-4aa5-bb25-807797411031

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

The use of a simulation model to analyze the impact of heavy transport generated by the port to the city traffic.

Autorzy Stasiak, N.  Smolarek, L. 
Treść / Zawartość http://www.journal.itwl.pl/
Warianty tytułu
PL Wykorzystanie modelu symulacyjnego do analizy wpływu transportu ciężkiego generowanego przez port na ruch miejski
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The article presents an analysis of the impact of transport on heavy urban traffic on Wharf Kwiatkowski using program PTV Vissim. The data for analysis were taken from the Road and Greenery in Gdynia from program PTV Visum. Attention has been focused on vehicle traffic in the afternoon the top of its intensity. Model of Kwiatkowskiego Wharf, made entirely in the PTV VISSIM, was used for microscopic simulation of traffic. With its help, it was possible to find and analyze the behavior of each autonomous vehicle and interactions on the Web. For the analysis was used as a program of traffic lights currency at these junctions. The analysis results of simulation in the PTV VISSIM are related to the movement of the two structures. The first assumes that the route will move cars and trucks, taking into account their share in the network based on the intensity of traffic during peak hours of the afternoon, the second consisted only of cars. The results presented are based on measuring the time of travel and delays on specific relationships and the average length of queues at selected inlets. The results of analysis and simulation tests were subjected to statistical analysis.
PL W artykule przedstawiona została analiza oddziaływania transportu ciężkiego na ruch miejski na Estakadzie Kwiatkowskiego z zastosowaniem programu PTV Vissim firmy PTV AG. Dane do wykonania analizy zostały uzyskane z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Analiza dotyczyła ruchu pojazdów w popołudniowym szczycie jego natężenia w aspekcie oddziaływania ruchu pojazdów ciężkich. W badaniach zastosowano model symulacyjny wykonany w programie PTV Vissim. Model Estakady Kwiatkowskiego służył do mikroskopowej symulacji ruchu drogowego. Za jego pomocą, możliwe było znalezienie i przeanalizowanie zachowania każdego autonomicznego pojazdu jak i interakcji zachodzących w sieci. Do wykonania analizy został użyty program sygnalizacji świetlnej obowiązujący na poszczególnych skrzyżowaniach.
Słowa kluczowe
PL analiza ruchu   model symulacyjny  
EN traffic analysis   simulation model  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2017
Tom No. 42
Strony 25--42
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Stasiak, N.
  • Gdynia Maritime University, Akademia Morska w Gdyni
autor Smolarek, L.
  • Gdynia Maritime University, Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Trasa_im._Eugeniusza_Kwiatkowskiego, dostęp 27.11.2016
[2] Krawiec S., Celiński I. Symulacja mikroskopowa ruchu w modelu obszarowym sieci drogowej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 86 Transport 2012
[3] Krystek R.i inni, Węzły drogowe i autostradowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003, s.382
[4] Bąk R., Ostrowski K., Analiza konieczności kalibracji programu Vissim w modelowaniu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,Logistyka 2014, nr 6
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9f7ee8d1-f38d-4aa5-bb25-807797411031
Identyfikatory
DOI 10.1515/jok-2017-0016