PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problem zawodowego narażenia na hałas pochodzący od dźwiękowych sygnalizatorów uprzywilejowania

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The problem of occupational exposure to noise from sirens sound preference
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sygnały dźwiękowe generowane przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym powinny być słyszalne i rozpoznawalne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Sygnały te docierając do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego są hałasem, którego poziom może przekraczać 90 dB. Tak wysoki poziom ciśnienia akustycznego wewnątrz pojazdu powoduje obniżenie koncentracji uwagi kierowcy oraz jest istotnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie jakości komunikacji słownej. Ze względu na funkcję informacyjną emitowanych dźwiękowych sygnałów uprzywilejowania nie jest możliwe obniżenie ich poziomu ciśnienia akustycznego. Zwiększenie izolacyjności akustycznej kabiny pojazdu uprzywilejowanego lub zmiana lokalizacji sygnalizatora nie jest w tym przypadku rozwiązaniem właściwym. Skutecznym sposobem obniżenia poziomu hałasu we wnętrzu pojazdu uprzywilejowanego może być zastosowanie metod innowacyjnych.
EN
Acoustic warning signal generated by privileged vehicles should be loud enough to be well recognized in the road traffic. The high pressure level of the warning signal makes it a harmful noise for the crew of the privileged vehicle. As results of tests show, can achieve values inside the vehicle with an operating signalling device of approx. 90 dB. Such high sound pressure level inside the vehicle can cause reduction in a driver’s ability to concentrate and they are essential factors which influence on a deterioration in quality of verbal communication. Considering its informational function, it is not possible to reduce a sound pressure level of an emitted signal. Sound insulation improvement of a driver’s cab or displacement of the siren are not, in this case, appropriate solutions as well. An effective way to reduce the noise may be using innovative solutions.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
6--10
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB
Bibliografia
 • 1. Górski P., Zawieska W., Active noise control in emergency vehicles, 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustic, Gdańsk-Jurata, 2011.
 • 2. Górski P., Sygnalizacja akustyczna w pojazdach uprzywilejowanych, Bezpieczeństwo Pracy 7-8/2003, str. 26-28
 • 3. Morzyński L., Górski P., Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu, Bezpieczeństwo Pracy 7-8/2008, str. 24-27.
 • 4. Solomon S. S., Emergency vehicles accidents – prevention and reconstruction, Lawyers & Judges Publishing Company, USA, 1999.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318.
 • 7. Dyrektywa 70/388/EEC Council Directive of 27 July on the approximation of the laws of the Members States relating to audible warning devices for motor vehicles, L176/12, 1970.
 • 8. PN-EN 1789+A1:2011, Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe.
 • 9. PN-N-01307:1994, Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 • 10. PN-S-76004:1992, Pojazdy samochodowe i motorowery - Własności akustyczne ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych - Podział, wymagania i badania.
 • 11. PN-S-76006:1975, Pojazdy samochodowe. Właściwości akustyczne sygnałów dwudźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Wymagania i badania.
 • 12. Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), Jednolite przepisy dotyczących homologacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych i pojazdów samochodowych w zakresie ich sygnalizacji dźwiękowej, L323/33, 2011.
 • 13. Le autorità federali della Confederazione Svizzera, Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995, No. RS-741.41, 1995.
 • 14. DIN 14610:2009-01, Akustische Warneinrichtungen für bevorrechtigte Wegebenutzer.
 • 15. SAE J1849 „Emergency Vehicle Sirens”, J1849_200804, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9f0ef9a3-90a8-4b6e-92b9-2b6460dc1a6e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.