PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of the sustainable development paradigm for contemporary housing environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Paradygmat zrównoważonego rozwoju ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, łączy aspekty społeczno-kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze, ekologiczne i środowiskowe. Jest również obecny w projektowaniu architektonicznym, narzuca potrzebę poszukiwania równowagi pomiędzy jakością środowiska zbudowanego a harmonią środowiska przyrodniczego. Wiąże się z tworzeniem nowej filozofii życia, polegającej na poszanowaniu natury przy zachowaniu komfortu życia wynikającego z osiągnięć techniki XXI wieku. Wymaga przemyślanych, sprawdzonych, neutralnych w stosunku do środowiska przyrodniczego działań. Konieczna staje się zmiana mentalności z „przeistaczania natury” na „przeistaczanie społeczeństwa”, w którym równowaga i harmonia oznaczają poprawę jakości życia oraz lepsze wzajemne relacje pomiędzy środowiskiem zurbanizowanym a przyrodniczym/naturalnym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości kreowania współczesnego środowiska mieszkaniowego z uwzględnieniem współzależności pomiędzy jakością życia, jakością środowiska zbudowanego i środowiska przyrodniczego, wyrażonych w przyjmowanych rozwiązaniach urbanistycznych, architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych, technologicznych, energetycznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych i innych adekwatnych do wymagań i potrzeb. Jako metodę badań przyjęto systemowe podejście do tematu, oparte na badaniach i studiach in situ w miejscu lokalizacji konkretnych przykładów, poszerzone o badania literaturowe i doświadczenia własne autorki. Jako studium przypadku przeanalizowano jedno z najbardziej znanych rozwiązań miejskich Beddington Zero Energy Development (BedZED) w Londynie zaprojektowane przez Bill Dunster Architects. Rezultatem badań jest próba sformułowania podstawowych założeń projektowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego.
EN
The paradigm of sustainable development has an impact on all areas of life, combines socio-cultural, economic, ecological and environmental aspects. It is also present in architectural design, necessitates seeking a balance between the quality of the built environment and the harmony of the natural one. This involves the creation of a new philosophy of life based on respect for nature while retaining comfort of life resulting from the achievements of the 21st century’s technology. Require a deliberate, proven, neutrally in relation to environmental action. It is necessary to change the mindset from “transformation of nature” to “transformation of society”, in which balance and harmony means improving the quality of life and better relations between the urban environment and natural environment. The main aim of this article is to present the possibility of creation of the contemporary housing environment included by interrelationship between quality of life, quality of the built environment and the natural environment, expressed in planning, architectural, construction, engineering, technological, energy, socio-cultural, economic solutions and other appropriate to the requirements and needs. As the method used a system approach to the subject of research, based on research and studies in situ in the place of the location of specific cases extended research literature and own experience. As a case study is analized one of the most famous urban solutions Beddington Zero Energy Development (BedZED) in London, designed by Bill Dunster Architects. The result of the research is to attempt to formulate the basic principles of design sustainable housing environment.
Rocznik
Strony
115--124
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Architektury, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice
Bibliografia
 • 1. Dunster B. (2005), Zero Energy Standards, (w:) Green Building Bible, Green Building Press, Llandysul.
 • 2. Dyson F.J. (2001), Słońce, genom, Internet. Narzędzia rewolucji naukowej, PWN, Warszawa.
 • 3. Guzowski M. (2010), Towards Zero Energy Architecture, New Solar Design, Laurence King Publishing.
 • 4. Krier L.F.J. (2001), Architektura. Wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa.
 • 5. Kronenberg J., Bergier T. (red.) (2001), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • 6. Majerska-Pałubicka B. (2014), Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu, Wyd. Pol. Śl., Gliwice.
 • 7. Majerska-Pałubicka B. (2010), Jakość środowiska mieszkaniowego w aspekcie środowiska naturalnego na przykładach eko-osiedli, „Architecturae et Artibus” vol.2, no.1.
 • 8. Orr D. (2002), The nature of design: Ecology, Culture and Human Intention, Oxford University Press, Oxford.
 • 9. Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • 10. www. globalfootprintnetwork.org [dostęp: 10.12.2012].
 • 11. www.zedstandards.com. [dostęp: 20.06.2013]
 • 12. Deklaracja konferencji UNEP ONZ Środowisko Człowieka, (1972), Sztokholm.
 • 13. Dokumenty z III Sesji Rady Zarządzającej Programem Środowiskowym ONZ (1975), Nairobi.
 • 14. Dokumenty końcowe z Konferencji Organizacji ONZ „Środowisko i Rozwój” – „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku (1993), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • 15. European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU (1999), Potsdam.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9ef15bf1-2e24-40cc-ab34-65b1a53e0987
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.