Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9eee3851-e258-4f71-a05c-e1af14856963

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji paliwowych zawierających olej rycynowy

Autorzy Górska, M.  Czerwonka, D.  Hernik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Assessment of selected physicochemical properties of the fuel microemulsion containing castor oil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wartości wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji paliwowych. Badania przeprowadzono dla oleju napędowego zawierającego 4 i 8 % (m/m) wody. Jako surfaktant zastosowano olej rycynowy oksyetylenowany siedmioma molami tlenu etylenu. Natomiast jako kosurfaktant wykorzystano olej rycynowy polioksyetylenowany czterdziestoma molami tlenu etylenu. Uzyskane wyniki w zakresie oceny wybranych właściwości fizykochemicznych tj.: gęstości, lepkości kinematycznej, temperatury zapłonu, temperatury krzepnięcia oraz temperatury blokowania zimnego filtra potwierdziły wstępną przydatność opracowanych mikroemulsji jako paliwa dla silników o zapłonie samoczynnym.
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water-fuel microemulsion, that can be used as a fuel for a diesel engines. Tests were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by mass. Tested microemulsions contained a surfactant and cosurfactanst, ie., PEG-40 and PEG-7. The addition of these chemicals and water to the diesel oil allows to formulate a fuel microemulsions marked by a code C4 and C8. Both tested microemulsions are thermodynamically stable and transparent. Their density is slightly greater (approx. 1%) compared to diesel oil. It was observed an impact of water and surfactants on increasing the microemulsions viscosity and the ignition temperature compared to diesel oil. At the same time the low temperature properties of tested microemulsions were less favorable, which may hinder their use in winter conditions.
Słowa kluczowe
PL mikroemulsja paliwowa   olej napędowy   silnik o zapłonie samoczynnym  
EN fuel microemulsion   diesel engine   diesel oil  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 131--134, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
autor Czerwonka, D.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
autor Hernik, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Chłopek Z., Paliwa alternatywne do silników spalinowych a emisja dwutlenku węgla. Wydawnictwo ITS, Transport Samochodowy 2010, z. 2.
2. Lif A., Holmberg K. Water-in-diesel emulsions and related systems. Advances in Colloid and Interface Science. 2006;123-126:231-239.
3. Kadota T., Yamasaki H., Recent advances in the combustion of water fuel emulsion. Progress in Energy and Combustion Science. 2002;28(5):385-404.
4. Armas O., Ballesteros R., Martos F.J., Agudelo J.R., Characterization of light duty diesel engine pollutant emissions using wateremulsified fuel. Fuel. 2005;84(7-8):1011-1018.
5. Ghojel J., Honnery D., Al-Khaleefi K., Performance, emissions and heat release characteristics of direct injection diesel engine operating on diesel oil emulsion. Applied Thermal Engineering. 2006;26(17-18):2132-2141.
6. Khan M. Y.,1 Z. Karim A., Hagos F. Y., Aziz A. R., Tan I. M., Current Trends in Water-in-Diesel Emulsion as a Fuel. The Scientific World Journal, 2014(17):527472.
7. Norme Francaise M15-021 Carburants-carburants pour moteur diesel (gazole) - caractéristiques des émulsions d'eau dans le gazole (eeg) Février 2002.
8. http://95.110.157.84/gazzettaufficiale.biz/atti/2000/20000078/00 0A3720.htm.
9. CWA 15145:2004, Automotive Fuels. Water-in-diesel fuel emulsions for use in internal combustion Engines-Requirements and test methods.
10. Ochoterena, R. et al. Optical studies of spray development and combustion of water-in-diesel emulsion and microemulsion fuels. Fuel, Vol. 89, 2010, pp. 122-132.
11. Jaskólski J., Konstantynowicz L., Możliwości eksploatacyjno-techniczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 7-8.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9eee3851-e258-4f71-a05c-e1af14856963
Identyfikatory