Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9eb1cdb8-f3b5-4bd0-b896-394be31ebf8d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Darmowy transport publiczny narzędziem kształtowania nowej kultury mobilności w mieście

Autorzy Okraszewska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł traktuje o potrzebie nowej kultury mobilności w mieście. Jest to darmowy transport publiczny. Na przykładzie belgijskiego Hasselt autor dowodzi, że darmowa komunikacja miejska nie jest utopią choć proponowane zmiany mają cechy rewolucji organizacyjnej, wymagają przedefiniowania priorytetów, przesunięć środków finansowych między poszczególnymi kategoriami budżetu
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   komunikacja miejska   polityka mobilności   zarządzanie mobilnością   mobilność  
EN public transport   free public transport   mobility policy   mobility management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Okraszewska, R.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli i Mostów
Bibliografia
1. Budżet gospodarstw domowych w 2011 r., 2012, GUS, Warszawa.
2. Cats O., Susilo Y., Eliasson J., 2012, Impacts of Free PT, Tallinn - Evaluation Framework, Department of Transport Science in the Royal Institute of Tech¬nology, Tallinn.
3. Coraz rzadziej jeździmy samochodem. Powód? Droga benzyna, gazeta.pl Pieniądze, artykuł z dnia 06.05.2011 r.
4. Dokument roboczy służb komisji. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu., 2011, Bruksela.
5. First results of mobility behaviour of Gdansk citicens (field time: 17.04.- 30.05.2012), praca zbiorowa, 2012, Central MeetBike, Gdańsk.
6. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., 2003, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
7. Jamroz K. (red.), praca zbiorowa, Transportowy model symulacyjny miasta Gdańska, 4.09.2012 r., prezentacja multimedialna, Gdańsk http://www.gdansk.pl/nasze-mia-sto,512,23094.html
8. Litman T., 2012, Are Vehicle Travel Réduction Targets Justified? Evaluating Mobility Management Policy Objectives Such As Targets To Reduce VMT And Increase Use Of Alternative Modes, Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
9. Okraszewska R., 2008, Przestrzenne sytuacje konfliktowe wywołane rozwojem systemu transportowego w warunkach równoważenia rozwoju, rozprawa doktorska, Gdańsk.
10. Okraszewska R., 2013, Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu nowej kultury mobilności w mieście, Pismo PG Nr 1 (179)/2013, Gdańsk.
11. Parteka T., 2001, Transformacja systemów transportowych miast warunkiem równoważenia rozwoju [w:] Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
12. Pieczarka A., Bezpłatne przejazdy autobusami coraz popularniejsze, 2013, Nysa.
13. POR, Tramwaje kontra kolejki, Express 10(73), 15 marca 2013 r.
14. Rozkwitalska C., Rudnicki A., Suchorzewski W., 1995, Rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce w latach 1995-2000 i kierunki rozwoju po 2000 roku, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.
15. Sierpiński G., 2012, Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Z. 84 Transport, Warszawa.
16.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, praca zbiorowa, załącznik do uchwały nr. XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.
17. Śmid P., Lukeśowa P., Mourek D., 2011, Plany mobilności, Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Kraków.
18. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
19. Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, 2007, KOM(2007) 551, Bruksela.
20. http://www.gdansk.pl/gospodar ka,960.html, wejście z 13.03.2013
21. http://www.nysa.eu/aktualnosc-5257-bezplatne_przejazdy_autobusami_co-raz.html wejście z dnia 15.03.2013
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9eb1cdb8-f3b5-4bd0-b896-394be31ebf8d
Identyfikatory