Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e9af250-ed34-4375-a405-46b244e67467

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Szacowanie skuteczności osprzętu mocującego w transporcie wodnym ładunków ponadnormatywnych

Autorzy Kaup, M.  Łozowicka, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimating the efficiency of oversized cargo fastening tools in water transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy problematyki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie morskim i śródlądowym. Przedstawiono w nim metody oszacowania skuteczności osprzętu mocującego stosowanego do mocowania ładunków ponadnormatywnych w tym, zagadnienia wytrzymałości osprzętu mocującego oraz przybliżone i dokładne metody obliczeń. Opisano procedurę doboru wstępnego osprzętu mocującego na przykładzie konstrukcji żelbetonowej transportowanej zestawem pchanym składającym się z barki oraz pchacza.
EN Article is about the issues of fixing oversized cargo in maritime transport and inland waterways. It assessment methods effectiveness fixing hardware used to fasten oversized cargo in this, the strength of fixing hardware and the approximate and precise methods of calculation. Describes the procedure for the selection of the initial fixing hardware for example, the construction of reinforced concrete cooling-transported by set consisting of a barge and towboat.
Słowa kluczowe
PL transport morski i śródlądowy   mocowanie ładunku   ładunek ponadnormatywny  
EN maritime transport and inland waterways   fastening of loads   oversized cargo  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1025--1029
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kaup, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, kaup@zut.edu.pl
autor Łozowicka, D.
Bibliografia
1. Cargo Securing Model Manual, DNV 2004.
2. Galor W. [red]: Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Szczecin 2011.
3. Galor A., Krzyżan W.: Mocowanie ładunków ponadnormatywnych (ŁPN) w transporcie morskim, Logistyka 3/2011.
4. Kaup M., Wybrane problemy śródlądowego transportu wodnego ładunków ponadnormatywnych, „Logistyka” 2015, nr4.
5. Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków, 1999 CSS-Code.
6. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9e9af250-ed34-4375-a405-46b244e67467
Identyfikatory