Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e851b1e-87dc-43ef-a801-b118c5f2bac0

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Występowanie i znaczenie metafor w zarządzaniu jakością

Autorzy Czernyszewicz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The presence and importance of metaphors in quality management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem publikacji było wskazanie istoty i znaczenia stosowania metafor w zarządzaniu jakością w organizacji, zapoznanie z różnorodnością stosowanych metafor i ukazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania. Przedstawiono istotę metafory i jej funkcje oraz wady i zalety stosowania. Dokonano analizy metafor dotyczących jakości oraz związanych z narzędziami i metodami zarządzania jakością. Na potrzeby publikacji wykorzystano metodę krytycznej analizy źródeł literaturowych.
EN The aim of the publication was to identify the nature and importance of using of metaphors in quality management in the organization, to introduce to variety of metaphors and to show their applicability in practice management. The paper presents the essence of metaphor and its functions as well as advantages and disadvantages of use. The metaphors analysis concerning the quality and associated tools and techniques of quality management were conducted. For the purposes of the publication critical analysis method of literature sources was used.
Słowa kluczowe
PL metafora   zarządzanie jakością  
EN metaphor   quality management  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2013
Tom R. 45, nr 6
Strony 22--26
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Czernyszewicz, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
1. Bańko M (red.), Polszczyzna na co dzień. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
2. Barker R, Metafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Cz.l, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1997.
3. Drummond H., W pogoni za jakością. Total Quality Management. Dom Wydawniczy ABC, Warszawal998.
4. Hartman J. (red.), Słownik filozofii. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009.
5. Hatch M. Jo., Teoria organizacji. PWN, Warszawa 2002.
6. Korniejenko K., Współczesne metafory organizacji w organizacjach służby zdrowia, [w:] Mat. VI Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Kraków, 2011.
7. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
8. Lakoff G., Nie myśl o słoniu czyli jak język kształtuje politykę. Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2011.
9. Myszewski J., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2009.
10. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994.
11. Proctor T, Twórcze zarządzanie. Felberg SIA, Warszawa 2001.
12. Szczepańska K., Metody i techniki TQM. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
13. Tompkins P, Lawley J., Coaching z metaforą. CIPD Coaching at work. Cutting Edge Coaching Techniques Handbook, 2006.
14. Zając A., Wykorzystanie metafor do identyfikacji potrzeb informacyjnych. Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 2009, nr 770, s. 23-35.
15. Zając A., Kuraś M., Metafory organizacyjne jako narzędzie wstępnej analizy organizacji, http://janek.ae.krakow.pl/—zajaca/artykuly/badanie%20potrzeb%20inf.pdf (22.03.2013)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9e851b1e-87dc-43ef-a801-b118c5f2bac0
Identyfikatory