Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e1ed3d2-0cd3-458a-ae5b-973f2e736be7

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. S

Tytuł artykułu

New indices determining heavy metals migration in a sewage sludge

Autorzy Gawdzik, A.  Gawdzik, J.  Gawdzik, B.  Gawdzik, A. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/eces/eces-overview.xml
Warianty tytułu
Nowy wskaźnik określający stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The four step procedure developed by the European Community Bureau of Reference (BCR) is the optimum means of identifying heavy metal fractions in sewage sludge samples. Using the BCR procedure enables to get the date basing on which one can calculate metal stability index which supplies information on the strength of metal bonds with mineral organic soil components. Unfortunately, very popular formulae describing this index do not possess any theoretical justification and do not generate all values in the range of [0; 1]. Hence, in this paper one has presented new formulae describing not only the stability index but also a strictly connected with it the mobility index. In addition, one has suggested that these new formulae depend on the Equivalent Population (EP) indicator.
PL Czterostopniowa procedura proponowana przez European Community Bureau of Reference (BCR) jest optymalnym sposobem identyfikacji frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych. Zastosowanie procedury BCR umożliwia uzyskanie informacji o sile wiązań tych metali z materią organiczną gleby, określonej przez wskaźnik stabilności. Niestety istniejące w literaturze formuły określające ten wskaźnik nie mają teoretycznego uzasadnienia i nie generują wszystkich wartości z przedziału [0; 1]. W niniejszej pracy wyprowadzono nowe wzory umożliwiające nie tylko wyznaczenie wskaźnika stabilności, ale również ściśle z nim związanego wskaźnika mobilności. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że postacie wyprowadzonych wskaźników zależą od wielkości oczyszczalni ścieków określonej wartością wskaźnika RLM.
Słowa kluczowe
PL osady ściekowe   procedura BCR   ekstrakcja   wskaźnik stabilności   wskaźnik mobilności  
EN sewage sludge   BCR procedure   extraction   stability index   mobility index  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. S
Rocznik 2015
Tom Vol. 22, nr 4
Strony 637--644
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gawdzik, A.
  • Department of Process Engineering, University of Opole, ul. R. Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole, Poland, kip@uni.opole.pl
autor Gawdzik, J.
  • Division of Waste Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Kielce University of Technology, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland
autor Gawdzik, B.
  • Institute of Chemistry, Faculty of Mathematics and Science, Jan Kochanowski University, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Poland
autor Gawdzik, A.
  • Department of Process Engineering, University of Opole, ul. R. Dmowskiego 7/9, 45-365 Opole, Poland
Bibliografia
[1] Quevauviller PH, Rauret G, Grieping B. Single and sequential extraction in sediments and soil. Int J Environ Anal Chem. 1993;51:231-237.
[2] Alvarez EA, Mochón MC, Jiménez Sánchez JC, Rodríguez MT. Heavy metal extractable forms in sludge from wastewater treatment plants. Chemosphere. 2002;47:765-775. DOI: 10.1016/S0045-6535(02)00021-8.
[3] Han FX, Banin A, Kingery WL, Triplett GB, Zhou LX, Zheng SJ. Adv Environ Res. 2003;8:113-120. DOI: 10.1016/S1093-0191(02)00142-9.
[4] Szumska M, Gworek B. Metody oznaczania frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych (Methods of determination of heavy metal fractions in sewage sludge). Ochr Środ Zasob Natur. 2009;41:42-63. http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr41/nr41_4.pdf.
[5] Latosińska J, Gawdzik J. The effect of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash. EPE J. 2012;3:31-44. DOI: 10.5277/EPE120304.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9e1ed3d2-0cd3-458a-ae5b-973f2e736be7
Identyfikatory
DOI 10.1515/eces-2015-0038