PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dlaczego logistyka w zarządzaniu publicznym?

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Why logistics in public management?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne trendy rozwoju logistyki wskazują na potrzebę i możliwości wykorzystania tej dziedziny w procesach świadczenia usług publicznych. Jednakże prowadzone w tym zakresie badania – zarówno w Polsce, jak i za granicą – koncentrują się jedynie na wybranych obszarach zarządzania publicznego, np. transporcie miejskim, ochronie zdrowia, czy też zarządzaniu kryzysowym. Początkowy etap rozwoju logistyki w zarzadzaniu publicznym wyłonił dwa podejścia, a mianowicie logistykę publiczną i logistykę społeczną. Jednakże podejścia te nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Istnieje też brak wyraźnej granicy pomiędzy nimi, a także brak jednoznacznego stwierdzenia, jakimi dokładnie problemami publicznymi i społecznymi się one zajmują. Występuje zatem luka badawcza i pilna potrzeba usystematyzowania wiedzy na temat implementacji logistyki w zarządzaniu publicznym. Próba wypełnienia części tej luki badawczej stanowi cel artykułu.
EN
Modern trends in logistics development indicate the need and possibility of using this area in the processes of providing public services. However, research conducted in this area - both in Poland and abroad - focuses only on selected areas of public management, e.g. urban transport, health care or crisis management. The initial stage of logistics development in public management has resulted in two approaches, namely public and social logistics. However, these approaches are not yet fully developed. There is also a lack of a clear line between them and a lack of a clear statement as to exactly which public and social problems they are dealing with. There is therefore a research gap and an urgent need to systematise knowledge on the implementation of logistics in public management. Attempting to fill a part of this research gap is the aim of the article.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
24--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
autor
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Abdul Aziz, N.A., van den Bosch, K., Nillson, K. (2018) Recreational use of urban green space in Malaysian cities, International Journal of Business and Society 19(S1), pp. 1-16
 • 2. Ahmed, S. (2009) Supply chain planning for water distribution in Central Asia, Industrial Management and Data Systems 109(1), pp. 53-73
 • 3. Ambe I.M., Badenhorst-Weiss J.A. (2011) Managing and Controlling Public Sector Supply Chains, In: Li P. (Ed.) Supply Chain Management, InTech, Rijeka, p. 73-92.
 • 4. Arlbjørn, J.S., Freytag, P.V., de Haas, H. (2011) Service supply Chain management: A survey of lean application in the municipal sector, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 41(3), pp. 277-295.
 • 5. Arya, A., Mittendorf, B. (2015) Supply Chain Consequences of Subsidies for Corporate Social Responsibility. Production and Operations Management 24(8), pp. 1346-1357
 • 6. Baddeley, J., Font, X. (2011) Barriers to tour operator sustainable supply chain management, Tourism Recreation Research 36(3), pp. 205-214
 • 7. Bhattacharya, S., Hasija, S., Van Wassenhove, L.N. (2014) Designing efficient infrastructural investment and asset transfer mechanisms in humanitarian supply chains, Production and Operations Management 23(9), pp. 1511-1521;
 • 8. Boyne G.A.: Public and private management: what’s the difference? Journal of Management Studies, 39 (1) 2002, pp. 97 – 122.
 • 9. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: O organizacjach publicznych i o przedsiębiorczym rozwoju, (w:) L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków 2006, s. 177-187.
 • 10. Canen, A.G., Canen, A. (2002) Innovation management education for multicultural organisations: Challenges and a role for logistics. European Journal of Innovation Management 5(2), pp. 73-85
 • 11. Dash, S.R., Mishra, U.S., Mishra, P. (2013) Emerging issues and opportunities in disaster response supply chain management, International Journal of Supply Chain Management 2(1), pp. 55-61
 • 12. Eriksson, M., Persson Osowski, C., Malefors, C., Björkman, J., Eriksson, E. (2017) Quantification of food waste in public catering services – A case study from a Swedish municipality, Waste Management 61, pp. 415-422
 • 13. Gardner, J.W., Linderman, K.W., McFadden, K.L. (2018) Managing quality crossroads in healthcare: An integrative supply chain perspective, Quality Management Journal 25(1), pp. 2-17
 • 14. Jamali D.: Success and failure mechanisms of public private partnerships (PPPs) in developing countries: Insights from the Lebanese context, International Journal of Public Sector Management, Vol. 17 Iss: 5 / 2004, pp. 414 – 430.
 • 15. Kauf S. (2014) Public Logistics – Development and Determinants. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 1 (39), s. 45-55
 • 16. Kearney C., Hisrich R.D., Roche F.: Public and private sector entrepreneurship: similarities, differences or a combination?, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16 Iss: 1 / 2009, pp. 26-46.
 • 17. Kożuch B., Kożuch A. (2011): Istota współczesnych usług publicznych w: Kożuch B., Kożuch A. (red.): Usługi publiczne, organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • 18. Kożuch B., Kożuch A., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2016) Contemporary faces of public management, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 56-63.
 • 19. Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • 20. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • 21. Kramarz M., Palka K. System informacji logistycznej w łańcuchu dostaw krwi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie, Z.93 (2016) s. 261-, 273
 • 22. Kumar, S., Niedan-Olsen, K., Peterson, L. (2009) Educating the supply chain Logistics for humanitarian efforts in Africa: A case study, International Journal of Productivity and Performance Management 58(5), pp. 480-500
 • 23. Leonardi, J., Browne, M., Allen, J., Zunder, T., Aditjandra, P.T. (2014) Increase urban freight efficiency with delivery and servicing plan, Research in Transportation Business and Management 12, pp. 73-79
 • 24. Owsiak S., (2001), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa, s. 26.
 • 25. Palander, T. (2011) Modelling renewable supply chain for electricity generation with forest, fossil, and wood-waste fuels, Energy 36(10), pp. 5984-5993
 • 26. Paltriccia, C., Tiacci, L. (2016) Supplying networks in the healthcare sector: A new outsourcing model for materials management, Industrial Management and Data Systems 116(8), pp. 1493-1519
 • 27. Rahman, M.M., Wirasinghe, S.C., Kattan, L. (2013) Users' views on current and future real- time bus information systems, Journal of Advanced Transportation 47(3), pp. 336-354
 • 28. Stiglitz J. E., (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • 29. Szołtysek J., Logistyka miasta, PWE, Warszawa 2016.
 • 30. Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak-Mędelska (2016) Logistyka społeczna, teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 31. Szołtysek J. Twaróg S., Gospodarowanie zasobami ktrwi jako nowy obszar stosowania logistyki, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr.7, 2009
 • 32. Tammela, I., Canen, A.G., Paganelli, F.C. (2016) Green supply chain management performance: A study of Brazilian oil and gas companies, International Journal of Logistics Systems and Management 25(1), pp. 61-80
 • 33. Tong J. (2011) Managing Logistics Higher Education Using Logical Framework Analysis; International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No. 4;
 • 34. Toso, E.A.V., Alem, D. (2014) Effective location models for sorting recyclables in public management, European Journal of Operational Research 234(3), pp. 839-860
 • 35. Verleye, D., Aghezzaf, E.-H. (2013) Optimising production and distribution operations in large water supply networks: A piecewise linear optimisation approach, International Journal of Production Research 51(23-24), pp. 7170-7189
 • 36. Wijnhoven, F., Beckers, D., Amrit, C. (2016) Reducing waste in administrative services with lean principles, International Conference on Information Systems, ICIS 2016, Code 127464
 • 37. Wirtz, B.W., Kurtz, O.T. (2016) Local e-government and user satisfaction with city portals – the citizens’ service preference perspective. International Review on Public and Nonprofit Marketing 13(3), pp. 265-287.
 • Netografia
 • 38. Nowoczesne zarządzanie logistyką darowizn żywności, (2017), https://bankizywnosci. pl/nowoczesne-zarzadzanie-logistykadarowizn- zywnosci/
 • 39. Dachser z europejską nagrodą za zrównoważony rozwój (2017), https://www.logistyka. net.pl/aktualnosci/logistyka/item
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9ddc4117-c961-466d-976e-2c4dc083268b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.