PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Choosing computers for disabled people – own experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych jest już faktem. Jednocześnie, paradoksalnie, postęp medyczny i technologiczny, niosące ze sobą wzrost przeżywalności w przypadku ciężkich schorzeń lub urazów, powodują wzrost liczby osób z różnymi deficytami, wrodzonymi lub nabytymi. Rośnie procentowy udział osób niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku i obecnie wynosi on ok. 15-20 procent ogółu ludności. Korzystanie z komputera w nauce i pracy może dać osobie niepełnosprawnej niezależność, a także poczucie zwiększonej produktywności oraz lepszą samoocenę. Istnieje stała potrzeba umożliwiania osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputerów i innych rozwiązań technologicznych. Jest to ogromne wyzwanie nie tylko w związku z liczbą osób niepełnosprawnych, ale i ze starzeniem się społeczeństwa. Wiąże się to nie tylko z wdrożeniem zagadnień z tego obszaru do rehabilitacji, ale również z przeszkoleniem wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentem i przyszłym lub obecnym niepełnosprawnym pracownikiem. Na rynku dostępne są interesujące rozwiązania, adaptujące komputer do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szeroka oferta w tym zakresie umożliwia dobór właściwego rozwiązania, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności. Wymaga to jednak posiadania przez personel medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Rodzina, opiekunowie oraz personel medyczny – jako osoby mające stały kontakt z pacjentem i budzące jego zaufanie – będą miały w tym zakresie szczególnie istotną rolę, zwłaszcza w opiece domowej. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na ten aspekt opieki nad osobą niepełnosprawną.
EN
In developed countries the ageing of societies is continuously observed. Moreover, paradoxically, medical and technological progress causes the growing number of people with various disabilities due to higher survival rate of patients with serious diseases or traumatic injuries. The total rate of disabled, severely ill and elderly people is up to ca. 15-25 percent and it will increase. The possibility of use of computers in a work and education makes disabled people more independent, productive and increases their self-esteems. It is very important to enable disabled people using computers and technical devices. These issues should be taken into account in the rehabilitation and professional training of whole medical staff and current or future disabled co-workers. Wide range of assistive devices offered in the market allows to select the proper solution with regard to a kind of disability. It requires specific knowledge of medical staff, especially the physiotherapeutists and occupational therapists. Family members, guardians and medical staff play very important role in this process, especially in a home care. The aim of current work is to present this aspect of rehabilitation process of disabled person.
Wydawca
Rocznik
Strony
171--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
 • Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl
 • Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • 1. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12766_PLK_HTML.htm – data pobrania 04.09.2012 r.
 • 2. Disabled World News – World health and disability statistics and facts including country and state population with disabilities: http://www.disabled-world.com/disability/statistics/ – data pobrania 04.09.2012 r.
 • 3. Raport Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów: http://zds.kprm.gov.pl/node/15 – data pobrania 04.09.2012 r.
 • 4. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Od komputera do niezależności życiowej, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, vol. 1, 2009, s. 115-120.
 • 5. E. Mikołajewska: Komputer dla niepełnosprawnych, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, vol. 4, 2007, s. 43.
 • 6. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: E-learning in the education of people with disabilities, Adv Clin Exp Med, vol. 20(1), 2011, s. 103-109.
 • 7. J. Clark: Building Accessible Websites, New Riders Pub, 2002, s. 42-54.
 • 8. K. Frączkowski: Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych poprawiająca jakość opieki, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 86-87.
 • 9. K. Frączkowski: Teleopieka – jak społeczeństwo informacyjne może zmienić model świadczenia usług medycznych poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 311-318.
 • 10. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Telemedycyna, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, vol. 7-8, 2007, s. 32.
 • 11. B. Grzyb: Nie tylko nauka i zabawa – rola komputera w rewalidacji osób niepełnosprawnych, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, vol. 1, 2012, s. 41-50.
 • 12. B. Siemieniecki (red.): Komputer w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • 13. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów, Lingua ac Communitas, vol. 22, 2012, s. 89-112.
 • 14. R. Simpson, H.H. Koester, E. Lopresti: Research in computer access assessment and intervention, Phys Med Rehabil Clin N Am, vol. 21(1), 2010, s. 15-32.
 • 15. Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – Raport końcowy. Mentor Research International, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf – data pobrania 04.09.2012 r.
 • 16. Diagnoza Społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_diagnoza_spoleczna_2009_konferencja_150709.pdf – data pobrania 04.09.2012 r.
 • 17. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Neurorehabilitacja XXI wieku – Techniki teleinformatyczne, Impuls, Kraków 2011, s. 15-34.
 • 18. S.M. Bruyère, W. Erickson, S. VanLooy: Information technology (IT) accessibility: implications for employment of people with disabilities, Work, vol. 27, 2006, s. 397-405.
 • 19. P. Yeager, H.S. Kaye, M. Reed, T.M. Doe: Assistive technology and employment: experiences of Californians with disabilities, Work, vol. 27, 2006, s. 333-344.
 • 20. B. Hedrick, T.L. Pape, A.W. Heinemann, J.L. Ruddell, J. Reis: Employment issues and assistive technology use for persons with spinal cord injury, J. Rehabil. Res. Dev, vol. 43 2006, s. 185-198.
 • 21. S.D. Pell, R.M. Gillies, M. Carss: Use of technology by people with physical disabilities in Australia, Disabil. Rehabil, vol. 21, 1999, s. 56-60.
 • 22. B.S. Hoppestad: Inadequacies in computer access using assistive technology devices in profoundly disabled individuals: an overview of the current literature, Disabil Rehabil Assist Technol, vol. 2(4), 2007, s. 89-199.
 • 23. M. Jenko, Z. Matjacic, G. Vidmar i wsp.: A method for selection of appropriate assistive technology for computer access, Int J Rehabil Res, vol. 33(4), 2010, s. 298-305.
 • 24. B.S. Hoppestad: Essential elements for assessment of persons with severe neurological impairments for computer access utilizing assistive technology devices: a Delphi study. Disabil Rehabil Assist Technol, vol. 1(1-2), 2006, s. 3-16.
 • 25. C.F. Chi, L.K. Tseng, Y. Jang: Pruning a decision tree for selecting computer-related assistive devices for people with disabilities, IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, vol. 20(4), 2012, s. 564-573.
 • 26. M. Burton, E.R. Nieuwenhuijsen, M.J. Epstein: Computer-related assistive technology: satisfaction and experiences among users with disabilities, Assist Technol, vol. 20(2), 2008, s. 99-106.
 • 27. W. McKinley, M.A. Tewksbury, P. Sitter, J. Reed, S. Floyd: Assistive technology and computer adaptations for individuals with spinal cord injury, NeuroRehabilitation, vol. 19, 2004, s. 141-146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9dbd12e7-443d-49b7-bedd-64db3bb0b4a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.