PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka wodno-ściekowa w szpitalach onkologicznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Water and sewage management in oncology hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W szpitalach, które używają radioizotopów do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych bezpieczne usuwanie odpadów radioaktywnych jest istotnym elementem ogólnego zarządzania jednostką. Bardzo ważne w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi jest zapewnienie takich warunków, aby osoby postronne, personel szpitala, a także pacjenci nie byli narażeni na promieniowanie przekraczające dopuszczalne limity. Szpitale muszą zatem zapewnić odpowiednią infrastrukturę i zasoby kadrowe, żeby sprostać wszystkim wymaganiom radiacyjnym zapisanym w Prawie atomowym. Istotnym przedsięwzięciem jest zatem odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, wykonane, obsługiwane i regularnie monitorowane rozwiązanie wodno-kanalizacyjne. W artykule przedstawiono możliwe sposoby postępowania z wodą i ze ściekami zawierającymi radioizotopy.
EN
In hospitals that use radioisotopes for diagnostic and therapeutic applications, an important element of overall unit management is the safe disposal of radioactive waste. An important element in the management of radioactive waste is the provision of such conditions that third persons, hospital staff and patients are not exposed to radiation exceeding the acceptable limits. Hospitals must therefore provide adequate infrastructure and human resources to meet all the radiation requirements set forth in the Atomic Law. An important project is therefore a properly planned, designed, constructed, serviced and regularly monitored water and sewage solution. The article presents possible solutions for handling water and wastewater containing radioisotopes.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
48--51
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. EPA United States Environmental Protection Agency, 2012, Saving water in hospitals.
 • 2. Silvis J.: Hospitals Can Tap Into Savings Through Water Conservation. Healthcare design magazine, 2013 (https://www.healthcaredesignmagazine.com/architecture/saving-water-saving-money).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).
 • 4. Collett S., Samarin I., Bhalchandra R., Soundaranayagam J. R., Garai S., Chandy M., Bhattacharya S.: Water usage in a multi-speciality hospital and its effective management. J Acad Clin Microbiol 2016, 18, 135-137, DOI: 10.4103/0972-1282.194956.
 • 5. Gorączko W.: Radiochemia i ochrona radiologiczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003.
 • 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 792) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2017 poz. 576).
 • 7. Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637, 1669, 2227, 2429 z 2019 r. poz. 60.).
 • 8. https://www.gov.pl/energia – Poznaj atom.pl „Promieniotwórczość we współczesnej medycynie” lipiec 2012.
 • 9. Shoukat H., Syed AT., Reyaz A.: Radioactive Waste Management in A Hospital, International Journal of Health Sciences, Qassim University, Vol. 4, No. 1, January 2010.
 • 10. https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary.html.
 • 11. Meinck F., Stooff H., Kohlschutter H.: Ścieki przemysłowe, rozdz. 6.12, wyd. Arkady, Warszawa 1975.
 • 12. Wysocka A., Ginter-Kramarczyk D., Kruszelnicka I.: Metody oczyszczania ścieków szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali onkologicznych. Wodociągi–Kanalizacja, 2016, 7-8, 38-41.
 • 13. Bhalchandra R., Chandy M., Ramanan V. R., Mahajan A., Soundaranayagam J. R., Garai S.: Role of water quality assessments in hospital infection control: Experience from a new oncology center in eastern India. Indian J Pathol Microbiol 2014, 57, 435-438.
 • 14. WHO/UNICEF Report: Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities: Status in Low-and Middle-income Countries and Way Forward; 2015. (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9dac9649-ebfe-4724-ae44-f0a0a7c45ccf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.