Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9d87e7f5-eb96-4071-b322-f50fcbe6db69

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Autorzy Kuciel-Lewandowska, J.  Paprocka-Borowicz, M.  Jagucka, B.  Kierzek, A.  Pozowski, A.  Ratajczak, B.  Boerner, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effectiveness of chosen physiotherapeutic procedures in the pain treatment in patients with cervical spondylosis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z wielu metod zwalczania dolegliwości bólowych towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego jest fizykoterapia. Fizykoterapia właściwie stosowana nie wywołuje skutków ubocznych. Chociaż istnieją naukowe podstawy wyjaśniające jej działanie, to skuteczność fizykoterapii jest często tematem dyskusji. Celem pracy jest ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w terapii bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Ocenie poddano działanie elektroterapii, laseroterapii i naświetlania lampą Sollux z filtrem niebieskim stosowanych oddzielnie oraz łączonych w zestawy terapeutyczne. Badana grupa liczyła 57 osób, w tym 43 kobiety i 14 mężczyzn. Wszyscy zgłaszali dolegliwości bólowe wynikające ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego. Pacjentów poddano dwukrotnemu badaniu ankietowemu – pierwsze przeprowadzono w dniu rozpoczęcia terapii, drugie w dniu jej zakończenia. Do oceny skuteczności leczenia wykorzystano kwestionariusz NDI (Neck Disability Index). Po terapii w badanej grupie zaobserwowano zmniejszenie poziomu bólu oraz poprawę w codziennym funkcjonowaniu pacjentów. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że fizykoterapia stosowana w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego stanowi skuteczną metodę walki z bólem. Wyniki badania wskazują również, że umiejętne łączenie wybranych zabiegów fizykalnych pozwala uzyskać większy efekt przeciwbólowy niż w przypadku stosowania pojedynczego zabiegu.
EN Physiotherapy is used to combat the pain symptoms in patients with the degenerative cervical spine disease. Properly applied physiotherapy has no side effects. In spite of many scientific research, the efficiency of physiotherapy is often doubted. The aim of this work is to evaluate the efficiency of the physical procedures in the therapy of pain in the degenerative cervical spine disease. The following procedures were applied: electrotherapy, laser therapy and Sollux with blue filter, as single treatment and combined. There were 57 patients included in to the trial: 43 women and 14 men with pain symptoms due to the degenerative cervical spine disease. As an evaluation tool a questionnaire NDI (Neck Disability Index) – at the beginning and at the end of the therapy, was used to evaluate the efficiency of the treatment. After the therapy, the decrease of the pain level and the improvement of everyday functioning of the patients, was observed. The obtained results demonstrated that physiotherapy used in the treatment of the degenerative cervical spine disease is an effective method of pain alleviation. The results demonstrate also that proper combinations of physical procedures allow to achieve a better analgesic effect compare to the single procedure.
Słowa kluczowe
PL leczenie bólu   choroba zwyrodnieniowa   kręgosłup szyjny   fizykoterapia  
EN pain therapy   degenerative disease   cervical spine   physical therapy  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2012
Tom Vol. 18, nr 3
Strony 194--199
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Kuciel-Lewandowska, J.
autor Paprocka-Borowicz, M.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83
autor Jagucka, B.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83
autor Kierzek, A.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83
autor Pozowski, A.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83
autor Ratajczak, B.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35
autor Boerner, E.
  • Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35
Bibliografia
1. I. Demczyszak, Z. Wrzosek: Współczesne metody elektroterapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem przezskórnej elektro-neuro-stymulacji TENS, Fizjoterapia, vol. 9(3), 2001, s. 48-53.
2. J. Taradaj: Lasery w medycynie i rehabilitacji, Fizjoterapia, vol. 9(4), 2001, s. 28-36.
3. A. Raczkiewicz-Papierska, A. Bachta, M. Zagrodzka: Patologia kręgosłupa szyjnego, Reumatologia, vol. 43, 2005, s. 586-592.
4. M. Łukowicz, M. Weber-Zimmermann, A. Marszałek: Wpływ biostymulacji laserowej na parametry przewodnictwa w nerwie pośrodkowym, Balneologia Polska, vol. 4, 2007, s. 12-18.
5. J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Zespoły bólowe narządu ruchu. Bóle kręgosłupa, PZWL, Warszawa 2008.
6. J. Kujawa, A. Pyszora: Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu, Pol. Med. Paliat, vol. 2(3), 2003, s. 167-173.
7. H.C. Diener, C. Maier: Leczenie bólu, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005.
8. J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Leczenie bólu, PZWL, Warszawa 2007.
9. T. Mika, W. Kasprzak: Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2004.
10. J. Kiwerski: Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2005.
11. T.M. Domżał: Ból przewlekły – problemy kliniczne i terapeutyczne, Pol. Przegl. Neurol, vol. 4(1), 2008, s. 1-8.
12. T.M. Domżał: Kliniczne podstawy badania i oceny bólu – wprowadzenie do tematu, Pol. Przegl. Neurol, 2007, vol. 3(4), s. 211-215.
13. J. Łazowski: Podstawy fizykoterapii, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002.
14. Canadian Memorial Chiropractic College: The Neck Disability Index, http://www.cmcc.ca/cmcc/ACADEMICPROGRAMS/UndergraduateEducation/tabid/123/itemId/420/Default.aspx (dostęp: 2008-10-13).
15. S. Bańburski, J. Budzyński, M. Krajnik, A. Pyszora: Działanie przeciwbólowe przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów o wysokiej częstotliwości (H-F TENS). Badanie pilotażowe chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu, Pol. Med. Paliat, vol. 5(3), 2006, s. 120-125.
16. E. Boerner, H. Podbielska, M. Nestorowicz: Badanie skuteczności laseroterapii i elektroterapii w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu, Fizjoterapia, vol. 7(4), 1999, s. 28-35.
17. P. Lisiński, A. Jachowska, W. Samborski: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, Fizjoterapia Polska, vol. 39-40(6), 2006, s. 222-227.
18. I. Demczyszak, Z. Wrzosek, W. Hagner: Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa, Fizjoterapia Polska, vol. 5(1), 2005, s. 25-30.
19. M. Bielińska: Ocena skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego chorych ambulatoryjnych z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Kwart. Ortop, vol. 2, 2008, s. 173-183.
20. M. Dwornik, D. Białoszewski, W. Kiebzak, M. Łyp: Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża, Ortop. Traum. Reh, vol. 3(6), 2007, s. 297-309.
21. G. Gałuszka, R. Gałuszka, P. Ochwanowski, A. Ochwanowska: Elektroterapia w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, Kwart. Ortop, vol. 2, 2005, s. 102-104.
22. A. Kwolek, M. Szydełko, K. Kołodziej: Wytyczne postępowania w zespole bólowym kręgosłupa szyjnego, Postęp. Rebab, vol. 18(3), 2004, s. 23-25.
23. L. Michalska, A. Straburzyńska-Lupa: Badania skuteczności przeciwbólowego działania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, Now. Lek, vol. 69(9), 2000, s. 780-789.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9d87e7f5-eb96-4071-b322-f50fcbe6db69
Identyfikatory