Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9d82e1c8-c325-4c16-be14-a9de751f0b5b

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w Polsce w roku 2014

Autorzy Gis, W.  Menes, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The test results of average annual mileages of passenger cars in Poland in year 2014
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat poświęcony jest badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i w podziale: według pojemności skokowej ich silników, rodzaju paliwa, miejsca rejestracji oraz wieku w Polsce na przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi objęto ponad 3,2 tysiąca pojazdów poprzedzono omówieniem metod badania średniorocznych przebiegów samochodów stosowanych w różnych krajach, a także analizą przedmiotowych przebiegów w okresie ostatnich kilkunastu lat w najwyżej zmotoryzowanych krajach świata. Uzyskane wyniki badań obok potwierdzenia wzrostu średniorocznego przebiegu samochodów wraz ze wzrostem pojemności skokowej ich silników, rodzajem użytkowanego paliwa oraz jego spadku w funkcji wieku samochodów, wykazały, że największe średnioroczne przebiegi realizują w Polsce samochody zarejestrowane w miastach liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców, a najniższe (poza samochodami w wieku do 3 lat), samochody zarejestrowane w miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców.
EN The paper is devoted to research the real average annual mileages of cars in total and broken down into: according to the cylinder capacity of their engines, fuel type, place of registration and the age in Poland at the turn of the year 2013/2014. The study, which involved more than 3.2 thousand vehicles were preceded by a discussion of research methods average annual mileages of cars used in different countries, as well as an analysis of these mileages over the last several years in most motorized countries. The obtained results confirm the increase in the average mileages of cars with increase of cylinder capacity of their engines, the type of fuel operated and its decline as a function of age of self-revenue, showed that the greatest average annual mileage cars perform in Poland registered in the cities cars of between 100 to 500 thousand residents, and the lowest (except cars aged up to 3 years), cars registered in cities with a population of over 500 thousand residents.
Słowa kluczowe
PL transport   badania   pojazdy   przebiegi  
EN transport   research   vehicle   mileages  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 770--774
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gis, W.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Menes, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Dziennik Ustaw nr 25 z 2005 roku, poz. 202
[2] Energy Efficiency Trends in the Transport Sector in the EU, Enerdata, listopad 2012
[3] Kosmann I.: Volume of Road traffic based on date collection of Federal Highway Research Institute, BAST, listopad 2005
[4] Leduc G.: Road Traffic Data: Collection Methods and Applications, Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, Komisja Europejska, 2008
[5] Menes M. , Dorosiewicz S., Malawko P.: Badania średnich przebiegów samochodów osobowych w funkcji podstawowych czynników determinujących, Praca ITS nr ZDO/6309, W-wa, 2014
[6] Waśkiewicz J., Chłopek Z.: Ekspercka pro-gnoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku, temat ITS nr 6243/ZBE, Warszawa, 2013
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9d82e1c8-c325-4c16-be14-a9de751f0b5b
Identyfikatory