Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9d568a02-9b9d-40d0-82b4-c24a0dcbaa01

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena właściwości niskotemperaturowych paliw zawierających biokomponent uzyskany z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych

Autorzy Łaczek, T. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Evaluation of low-temperature properties of fuel containing a bio-component derived from the esterification process of animal fats
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia ocenę podatności na depresowanie próbek biopaliw B7 i B10 zawierających w składzie biokomponent pochodzący z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych. Wykorzystując ocenę właściwości niskotemperaturowych, tj. temperaturę zablokowania zimnego filtru CFPP, temperaturę mętnienia CP oraz test firmy Aral, przeprowadzono analizę efektywności dodatków depresujących stosowanych do biopaliw. W ramach wykonanych badań określono skuteczność działania czterech nowych pakietów depresujących typu WAFI (wax anti-settling flow improvers). W kolejnym etapie badań, na podstawie metodyki firmy Aral (test QSAA FKL 027), została przeprowadzona ocena stabilności właściwości niskotemperaturowych próbek z wybranymi depresatorami. Otrzymane wyniki pozwoliły określić efektywność dozowanych do biopaliw dodatków depresujących WAFI, zawierających estry pochodzące z przeróbki odpadowych tłuszczów zwierzęcych.
EN This article contains the evaluation of the susceptibility to the use of depressants in biofuels B7 and B10 samples, containing a biocomponent obtained by the esterification of animal fats. Using the evaluation of low-temperature properties, cold filter plugging point (CFPP), cloud point (CP) and Aral’s test, analysis of depressing additives effectiveness used in biofuels was done. Within the confines of tests performed, the operating effectiveness of four new depressing packages of WAFI type (Wax-Anti-Settling-Flow Improvers) was determined. During the next investigation stage, based on the Aral method – QSAA FKL 027, the evaluation of the low temperature properties stability, of the samples with chosen depressants was performed. Results obtained enabled to choose the most effective WAFI depressing additives, dosed into biofuels containing esters obtained from the processing of waste animal fats.
Słowa kluczowe
PL estry   właściwości niskotemperaturowe   biokomponenty   pakiety depresujące  
EN esters   low temperature properties   bio-components   packages depressants  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 590--595
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łaczek, T.
  • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, tomasz.laczek@inig.pl
Bibliografia
[1] Baranik M., Laczek T.: Wlasciwosci niskotemperaturowe biopaliw zawierajacych estry metylowe kwasow tluszczowych pochodzacych z przerobki tluszczów zwierzecych. Nafta-Gaz 2010, nr 11, s. 1047–1058.
[2] Demirbras A.: Biodiesel – a realistic fuel alternative for diesel engines. Springer 2008.
[3] Kerschbaum S., Rinke G., Schubert K.: Winterization of biodiesel by micro process engineering. Fuel 2008, vol. 87, pp. 2590–2597.
[4] Knothe G.: Improving Biodiesel fuel properties by modifying fatty ester composition. Energy and Environmental Science 2009, no. 2, pp. 759–766.
[5] Krukowska M.: Biopaliwa i energia z biomasy szkodliwe dla srodowiska i ludzi? http://csr.forbes.pl/energia-z-biomasy-i-biopaliwa-szkodliwe-dla-srodowiska-iludzi,artykuly,178796,1,1.html (dostęp 25.06.2014).
[6] Marczak P.: Wykorzystanie tluszczu zwierzecego jako biopaliwa – wybrane zagadnienia. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, wrzesień 2010, s. 4–5.
[7] Sacha D.: Wplyw FAME pochodzenia zwierzecego na stabilnosc oksydacyjna olejow napedowych. Nafta-Gaz 2011, nr 9, s. 667–673.
[8] Smith P., Ngothai Y., Nguyen Q., O’Neill B.: Alkoxylation of biodiesel and its impact on low-temperature properties. Fuel 2009, vol. 88, pp. 605–612.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Ocena właściwości niskotemperaturowych paliw zawierających biokomponent uzyskany z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych – praca INiG – PIB na zlecenie MNSiW, nr zlecenia 43/TP/13, nr archiwalny: TP-4101-43/13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9d568a02-9b9d-40d0-82b4-c24a0dcbaa01
Identyfikatory