PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich struktura

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The inputs of energy in Polish agriculture and their structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2011 r. łączne bezpośrednie nakłady energii w rolnictwie polskim wyniosły 150,8 PJ i były o 0,8% większe niż w 2000 r. W latach 2000-2005 zużycie energii zwiększało się od 149,6 PJ w 2000 r. do 160,5 PJ w 2005 r. W kolejnych latach, do 2009 r., bezpośrednie zużycie energii miało tendencję malejącą, do 145,6 PJ w 2009 r. W 2010 r. odnotowano zmianę tej tendencji, spowodowaną zwiększeniem zużycia paliw stałych, zwłaszcza węgla kamiennego. W strukturze procentowej zużywanych w rolnictwie nośników energii największy udział miały paliwa ciekłe (49,3-56,9% wartości opalowej ogółu zużytych nośników energii). Duży był też udział paliw stałych (36,3-43,5%). Energia elektryczna stanowiła od 3,3 do 4,0%; paliwa gazowe - od 1,5 do 2,9%, a energia cieplna - od 0,5 do 0,7% nakładów energii w rolnictwie. W porównaniu ze stanem z 2000 r. zużycie paliw stałych zwiększyło się w 2011 r. o 16,0%, paliw gazowych - o 162,5%, a energii elektrycznej - o 2,0%. Zmniejszyło się natomiast zużycie paliw ciekłych - o 10,9%, przy czym jednocześnie zwiększyło się zużycie oleju napędowego o 13,4%. Mniejsze o 10,0% było też zużycie energii cieplnej. Wśród zużytych w rolnictwie paliw stałych dominuje węgiel kamienny z udziałem od 58,3 do 75,7% w tej grupie nośników energii. Udział drewna i torfu wyniósł od 34,1 do 42,6%, koksu - od 1,5 do 6,5%, węgla brunatnego - od 1,3 do 3,0%, a paliw odpadowych stałych - od <0,1 do 0,3%. W grupie paliw ciekłych największy udział miały oleje napędowe. Ich udział w poszczególnych latach okresu objętego analizą mieścił się w przedziale od 72,1 do 92,8% wartości opałowej paliw ciekłych. Lekki olej opałowy stanowił od 5,5 do 21,7%, ciężki olej opałowy - od 1,3 do 8,0%, a benzyny silnikowe - od 0,1 do 1,6%. W strukturze zużycia paliw gazowych największy udział miał gaz ciekły LPG - od 56,0 do 76,4%. Udział gazu ziemnego wysokometanowego wynosił od 15,0 do 41,7%, a gazu ziemnego zaazotowanego - od 2,3 do 9,9% wartości opałowej zużytych paliw gazowych.
Total direct energy inputs in Polish agriculture in 2011 amounted to 150.8 PJ, being by 0.8% higher than in 2000. Within the years 2000-2005 energy consumption increased from 149.6 PJ in 2000, up to 160.5 PJ in 2005. In the years following, up to 2009, direct energy consumption showed decreasing tendency, down to 145.6 PJ in 2009. In 2010 the change in this tendency was noted, caused by increasing consumption of the solid fuels, mostly the hard coal. In percentage structure of energy carriers consumed in agriculture the highest was the share of liquid fuels (49.3-56.9% heating value of total energy carriers used. Percentage share of solid fuels was also high (36.3-43.5%). Electric energy reached 3.3 to 4.0%, gas fuels 1.5-2.9% and the thermal energy 0.5-0.7% of energy inputs in agriculture. In comparison to the status of 2000, the consumption of solid fuels in 2011 increased by 16%, gas fuels - by 162.5%, electric energy - by 2.0%. Decreased, however, consumption of the liquid fuels - by 10.9%, at simultaneous increasing consumption of diesel oil by 13.4%. Less by 10.0% was also the consumption of thermal energy. Among the solid fuels consumed in agriculture dominated hard coal, at the share of 58.3-75.7% in this group of energy carriers. Participation of wood and peat ranged between 34.1 and 42.6%, the coke 1.5 to 6.5%, brown coal 1.3 to 3.0%, and the residue solid fuels – from <0.1 to 0.3%. In the group of liquid fuels dominated fuel oils, at the share in particular years of study ranging from 72.1 to 92.8% of liquid fuel heating value. Consumption of light fuel oil reached 5.5-21.7%, heavy oil – from 1.3 to 8.0%, while the engine petrols from 0.1 to 1.6%. In the structure of gas fuel consumption the highest was share of liquid gas LPG – 56.0 to 76.4%. Participation of natural high methane gas amounted to 15.0-41.7%, while the natural nitrified gas from 2.3 to 9.9% heating value of consumed gas fuels.
Wydawca
Rocznik
Strony
21--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-67
Bibliografia
 • GUS 2002. Gospodarka paliwowo-energetyczne w latach 2000, 2001. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 243.
 • GUS 2003. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001, 2002. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 239.
 • GUS 2004. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2002, 2003. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 241.
 • GUS 2005. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2003, 2004. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 239.
 • GUS 2006. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004, 2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 249.
 • GUS 2007. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1896-7809 ss. 249.
 • GUS 2008. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2006, 2007. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1896-7809 ss.249.
 • GUS 2009. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007, 2008. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1896-7809 ss. 276.
 • GUS 2010. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1896-7809 ss. 370.
 • GUS 2011. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 370.
 • GUS 2012. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. ISSN 1506-7947 ss. 289.
 • PAWLAK J. 2007. Nakłady i koszty energii w rolnictwie polskim. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 15-20.
 • PAWLAK J. 2009. Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 87-94.
 • PAWLAK J. 2012. Efektywność nakładów energii w rolnictwie polskim. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa. T. 99. Z. 1 s. 121-128.
 • WÓJCICKI Z. 2010. Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 37-47.
 • IERiGŻ 2002. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 22. Warszawa. IERiGŻ, ARR, MRiRW. ISSN 1231-286X ss. 42.
 • IERiGŻ 2005. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 28. Warszawa. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. ISSN 1231-286X ss. 40.
 • IERiGŻ 2008. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 34. Warszawa. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. ISSN 1231-286X ss. 39.
 • IERiGŻ 2012. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 39. Warszawa. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. ISSN 2081-8815 ss. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9d4a5890-9bc0-4904-993f-452e10e57870
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.