Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9d1e11d5-5c5d-4b83-8c35-4feeb5909346

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dobre i złe praktyki w organizacji publicznego transportu w regionie

Autorzy Dziewguć, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uchwalenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowodowało istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku pozamiejskich przewozów pasażerskich. W artykule omówiono wady i zalety obowiązujących regulacji oraz koncepcję zaspokajania potrzeb przewozowych w województwie zachodniopomorskim. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące doskonalenia systemu transportowego w regionie.
Słowa kluczowe
PL transport regionalny   transport publiczny   usługi użyteczności publicznej  
EN regional transport   public transport   public service  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 5
Strony 14--17
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Dziewguć, Z.
  • PKS Gryfice sp. z o.o.
Bibliografia
1. Bąkowski W., Dyr T., Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 7-8.
2. Bąkowski W., Problem wartości usługi dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 2.
3. Dyr T., Czy słuszna jest rezygnacja z prawa wyłącznego w publicznym transporcie zbiorowym?, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2012, nr 9.
4. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
5. Dyr T., Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako instrument regulacji zawodności rynku przewozów pasażerskich w regionie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2012, nr 16.
6. Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Szczecin 2011.
7. Piela Cz., Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w Polsce w warunkach wdrażania rozporządzenia (WE) 1370 i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2014, nr 11.
8. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęty uchwałą nr XXXV11/498/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014, poz. 2918.
9. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70: Dz. Urz. WE L 315 z 3.12.2007 r„ s. 1-13.
10. Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachod¬niopomorskiego do roku 2020, przyjęta uchwałą nr 221/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r.
11. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, przyjęta uchwałą nrXIV/320/ll Rady Miasta Szczecina z dnia 19 grudnia 2011 r.
12. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9d1e11d5-5c5d-4b83-8c35-4feeb5909346
Identyfikatory