Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9d146473-9492-4d79-b21e-1fc371b121d6

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Costs of road transport depending on the type of vehicles

Autorzy Jacyna, M.  Wasiak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents analysis of the road transport costs with regard to the types of vehicles. Discussed problem is important from the point of view of both the carrier and the company engaged in the organization of transport. The classification of costs in road transport significantly dependent on the types of used vehicle is presented. The factors affecting individual cost components with regard to the vehicles’ value, the permissible total weight, type of engine and fuel are defined. Selected components of the costs are enhanced by original analytic formulas with given examples of their values under fixed parameters of realized transport service. The participation of selected components of costs in total costs of transport and their impact on the costs of transportation are investigated. Considerations are illustrated by numerical example which examined road transport carried out in relation Mszczonów (PL) – Hamburg (DE) by one driver. Examined variants are based on vehicles meeting Euro standard III, IV, V and VI. As it was shown, the most cost-effective variant in discussed transport relation uses vehicles with highest emission standards.
Słowa kluczowe
PL koszty transportu   elementy kosztów transportu   klasyfikacja kosztów transportu  
EN transport costs   road transport costs   transport costs components   transport costs classification  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 85--90
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Jacyna, M.
autor Wasiak, M.
Bibliografia
[1] Ambroziak T., Jacyna M., Gołębiowski P., Wasiak M., Żak J. Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 97, 2013, 9–18.
[2] Bąk M. Koszty i opłaty w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
[3] Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. Koszty w transporcie samochodowym. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2011.
[4] Bogdanowicz S. Podatność. Teoria i zastosowanie w transporcie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
[5] Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz – BFStrMG).
[6] Gołębiowski P., Jachimowski R., Lewczuk K., Szczepański E., Wasiak M. Uwarunkowania prawne kształtowania proekologicznego systemu transportowego. Prace Naukowe Transport, z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
[7] http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw [dostęp: 24.05.2015].
[8] Jacyna M. Modelowanie i ocena systemów transportowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[9] Jacyna M., Lewczuk K., Kłodawski M., Jachimowski R., Sivets O., Gołębiowski P., Wasiak M. Opłaty drogowe w funkcji klasy emisji spalin pojazdów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Logistyka, 4, 2014, 2097–2106.
[10] Jacyna M., Wasiak M. (red.) Simulation model to support designing a sustainable national transport system. Index Copernicus International, Warsaw 2014.
[11] Janic M. Modelling the full costs of an intermodal and road freight transport network. Transportation Research, Part D, Elsevier, 12, 2007, 33–44.
[12] Lissowska E. (red.) Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975.
[13] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015.
[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.
[15] Sivets O., Jacyna M. Wielkość kosztów transportu w zależności od norm emisji spalin pojazdu. Prace Naukowe Transport, z. 101, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
[16] Uchwała Nr VIk/XXIII/269/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (obowiązująca również w 2015 r.).
[17] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1991, nr 9, poz. 31, ze zm.).
[18] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1992, nr 21, poz. 86, ze zm.).
[19] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, ze zm.).
[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 627, ze zm.).
[21] Wasiak M.: Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych. Prace Naukowe Transport, z. 79, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
[22] Wasiak M. Uwarunkowania projektowania długodystansowych przewozów ładunków transportem samochodowym. Prace Naukowe Transport, z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
[23] Wasiak M. Uwarunkowania stosowania modelu systemu logistycznego do optymalizacji potencjału systemów przewozowych. Logistyka, 4, 2012, 757–768.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9d146473-9492-4d79-b21e-1fc371b121d6
Identyfikatory