Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c89aa8a-58cb-4d7c-b77a-32d92a6c1580

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Badania właściwości elektrostatycznych tkaniny polipropylenowej wykonanej w technice przeplotu z nitką metalową

Autorzy Kędzierski, P.  Passia, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies the electrostatic properties of polypropylene fabric made in the technique of interlacing metal thread
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy podjęto się oceny właściwości elektrostatycznych tkaniny antystatyzowanej przeplotem nitką metalową. Tkanina jest wykorzystywana w przemyśle, w tym w górnictwie, gdzie kluczowe jest spełnienie kryteriów polskiego i europejskiego prawa odnośnie parametrów elektrostatycznych. Przeprowadzono badania podstawowe zgodnie z polskimi przepisami prawa, a ponadto zaproponowano i przeprowadzono badania dodatkowe. Większość metod badań jest znormalizowana i wykonywana w laboratoriach akredytowanych. W pracy wykorzystano innowacyjne urządzenia pomiarowe. Na podstawie kompleksowych badań wyciągnięto wnioski i sformowano tezy, których na podstawie standardowych badań rezystancji powierzchniowej nie da się sformułować.
EN The work was undertaken to assess the electrostatic properties of anti-static fabric interlaced with metal thread. The fabric is used in industry, including mining, where are the key criteria for electrostatic parameters. Basic research were conducted in accordance with the Polish law, and also proposed and carried out additional tests. Most of the test methods are standardized and accredited in the GIG. The work uses innovative measuring devices. Based on comprehensive research and draws conclusions were formed thesis, which, based on standard test surface resistance can’t be formulated. Objective of the study was a polypropylene fabric interlaced metal, made by interlacing technique. A characteristic of the fabric was interlaced conductive thread. The fabric interlaced is shown in Figure 1. The aim of the study was to determine the parameters of electrostatic polypropylene fabric interlaced metal. Conducted basic research - to determine the parameters of the fabric resistance (surface resistance, Cross and the surface between the points). The study was carried out in a variety of climatic parameters (temperature and relative humidity) in a climatic chamber. Also studied the electrical conductivity of the metal braid fabric. Additional studies were conducted - to determine the parameters of electrostatic fabric (time decay, leakage resistance, the amount and distribution of the applied surface load). The tests were performed in a series of samples at different climate conditions. Studies have demonstrated the dependence of the parameters of the fabric ambient weather conditions.
Słowa kluczowe
PL elektrostatyka   rezystancja   antystatyzacja   tkaniny polipropylenowe  
EN electrostatics   resistance   antistatisation   polypropylene fabrics  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2014
Tom R. 60, nr 12
Strony 1154--1157
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kędzierski, P.
autor Passia, H.
Bibliografia
[1] Grabarczyk Z.J.: Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem. Warszawa 2008.
[2] Pazdro K.: Uwaga elektryczność statyczna. Warszawa1972.
[3] Gajewski A.S.: Elektryczność statyczna – poznanie, pomiar, zapobieganie, eliminowanie. Warszawa 1987.
[4] Kowalski J.M. (tłum.): Elektryczność statyczna w przemyśle. Warszawa 1970.
[5] Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
[6] Grabarczyk Z.J.: Jonizacja powietrza w środowisku życia i pracy. Warszawa, 2000.
[7] Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum El-Tex 2010 Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie.
[8] PN-E-05203:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu.
[9] PN-EN-13463-1:2010 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania.
[10] PN-EN-60079-0:2010 Atmosfery wybuchowe. Część 0: Sprzęt - Podstawowe wymagania.
[11] PN-EN-61340-2-1:2004 Elektryczność statyczna. Część 2-1: Metody pomiaru - Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego.
[12] PN-EN-61340-2-3:2002 Elektryczność statyczna - Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.
[13] PN-EN-61340-5-1:2009 Elektryczność statyczna - Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Wymagania ogólne.
[14] PN-EN-61340-5-2:2002 Elektryczność statyczna - Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną - Przewodnik użytkownika.
[15] CLC TR 50404:2003 Electrostatics. Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity.
[16] IEC TR 60079-32 Explosive atmospheres - Part 32: Electrostatics.
[17] Kędzierski P.: Badanie dynamicznych właściwości elektrostatycznych – metody symulacji wyładowań. Wiadomości Górnicze, 6/2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c89aa8a-58cb-4d7c-b77a-32d92a6c1580
Identyfikatory