Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c7c2d7a-fb68-4d9e-88d2-2b0e7a4f9abb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ planowanego mostu zachodniego na warunki ruchu w Toruniu

Autorzy Kempa, J.  Chmielewski, J.  Bebyn, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of the planned western bridge on traffic conditions in Toruń
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczące korzyści z planowanej budowy przeprawy mostowej w zachodniej części Torunia. Na podstawie symulacyjnego modelu transportowego wyznaczono prognozowane natężenia ruchu samochodowego oraz wartości współczynników obciążenia ruchem na sieci drogowej miasta. Wyznaczono także wartość pracy przewozowej wykonanej przez wszystkie pojazdy poruszające się po sieci drogowej miasta oraz wartość czasu podróży kierowców i pasażerów, podróżujących w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego. Wymienione charakterystyki umożliwiły określenie oszczędności w kosztach ruchu wynikające z budowy mostu. W pracy wykazano, że realizacja inwestycji ze względów poprawy warunków ruchu w Toruniu jest jak najbardziej uzasadniona.
EN The paper presents the results of analysis concerning the planned construction of a bridge crossing in the western part of Toruń. The transport simulation model has been used to determine the forecast traffic intensity and the traffic load ratios in the city road network. In addition, the value of transport work carried out by all the vehicles moving in the city road network as well as the value of travel time of drivers and passengers during 24h on an average working day have been determined. The above-mentioned aspects have enabled to determine savings in traffic costs stemming from the bridge construction. The study indicates that the investment project, due to the improvement of traffic conditions in Toruń, is fully justified.
Słowa kluczowe
PL most zachodni w Toruniu   ruch samochodowy   budowa mostu   przeprawa mostowa  
EN western bridge of Toruń   car traffic   bridge construction   bridge crossing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 595--599
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kempa, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
autor Chmielewski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
autor Bebyn, G.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
Bibliografia
1. Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia. Praca zbiorowa. Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2014-2016.
2. Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025. Praca zbiorowa. Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2014.
3. Studium transportowe województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Katedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013-2014.
4. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+ (Projekt). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń 2013.
5. Niebieska księga. Infrastruktura drogowa. Jaspers (2008).
6. Szczuraszek T., Bebyn G. Chmielewski J., Kempa J. Zachowania komunikacyjne osób w obszarze miasta. Drogi i Mosty 1/2005.
7. Szczuraszek T., Bebyn G. Chmielewski J., Kempa J. Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczenia kierunków rozwoju sieci drogowej miasta. Transport Miejski i Regionalny 10/2007.
8. PTV Systems. 2000. VISEM Trip chain based traffic demand modeling. User’s Manual, Karlsruhe.
9. PTV System. 2000. VISUM-IV – Interactive Network Processing, Karlsruhe.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c7c2d7a-fb68-4d9e-88d2-2b0e7a4f9abb
Identyfikatory