Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c7983df-1062-4fe9-83b4-260daf62cb5e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w UE

Autorzy Nowacki, G.  Olejnik, K.  Walendzik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of road transport safety system in European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety transportu drogowego, zwracając uwagę na zagrożenia terrorystyczne.
EN Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially terrorism threats.
Słowa kluczowe
PL transport w Unii Europejskiej   infrastruktura transportu drogowego   bezpieczeństwo transportu   zagrożenia w transporcie   polityka transportowa  
EN European Union transport   road transport infrastructure   transport safety   transport policy   threats transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 112--118
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Nowacki, G.
autor Olejnik, K.
  • PO - Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, 45-272 Opole, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, k.olejnik@po.opole.pl
autor Walendzik, M.
Bibliografia
1. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2011, nr 10.
1. Dyr., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland. Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 21, No. 5.
2. EC. Mobility and Transport. Statistics accidents data, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_if_motorwa&lang=en, 02.04.2017.
3. EC. Mobility and Transport. Statistics accidents data, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en, 02.04.2017.
4. Global status report on road safety 2015. World Health Organization Library Cataloguing-in-Publication Data. http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/.
5. Intermediate report on the development of railway safety in the European Union. European Railway Agency. 5 May 2013.
6. Nowacki G., Kamiński T., Problemy interoperacyjności ITS – implikacje na podstawie projektu KSAPO oraz eCall. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport , Z 80, Warszawa, 2011.
7. Olejnik K. i inni, Optymalizacja warunków przepływu osób, towarów i mediów w logistyce. Wydawnictwo PO, Opole 2015r.
8. Olejnik K., Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym - wybrane problemy. Wydawnictwo ITS, Warszawa 2009r.
9. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie : założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 12.
10. Rozporządzenie Komisji nr 2598/70/EWG z dnia 18 grudnia 1970 r., stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady nr 1108/70/EWG z dnia 4 czerwca 1970 r. Dziennik Urzędowy L 278, 23/12/1970, P. 0001 – 0005.
11. Rozporządzenie Komisji nr 851/2006/WE z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady nr 1108/70/EWG. Dziennik Urzędowy L 158, 10/06/2006. P. 0003 – 0008.
12. Rozporządzenie Rady nr 1108/70/EWG z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej. Dziennik Urzędowy L 130 z 15.6.1970.
13. Sitarz M., Chruzik K., Grabon M., Gamon W., Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013. Technika Transportu Szynowego, 45 9/2013, s. 45, Statistics. Care, Eurostat. Intermediate report on the development of railway safety in the European Union. European Railway Agency. 5 May 2013.
14. Statistics data: http://forsal.pl/wiadomosci/polska/341600.html; http://www.aon.com/poland, 2.08.2009.
15. Statistics,http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/ct-policy-guidelines.pdf.
16. Statistics. GTD, http://www.start.umd.edu/gtd/about.
17. Terrorism & Political Violence Risk Map – a guide. Aon’s guide to Terrorism & Political Violence risk, 2015, http://www.aon.com/terrorismmap/2015-guide-terrorism-political-violence-risk-map.pdf, London, March 04.
18. The Guardian/Internatiolal, FBI warns driverless cars could be used as 'lethal weapons', Wednesday, 16 July, 2014, http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-autonomous,.
19. United States. Light Rail Now Project, 2008, http://www.lightrailnow.org/features/f_lrt_2008-06a.htm.
20. Uve Jenisch, Schifffahrt und Terrorismus - erste Antworten auf neuen Risiken. Hansa. 2010, nr 11.
21. Zalecenie PE, kwiecień 2017, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018, dostęp: 28.04.2017.
Uwagi
PL Błędna numeracja bibliografii
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c7983df-1062-4fe9-83b4-260daf62cb5e
Identyfikatory