PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Comparison of „Jagna” true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Porównanie reakcji prosa odmiany „Jagna” na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Field experiments were carried out in 2005 and 2006 at two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The experiments were designed by split-plot method in 3 replications. Two factors were considered: irrigation (control, sprinkler irrigation) and nitrogen fertilization (0, 40, 80 and 120 kg N ha-1). Yields of non-irrigated true millet grown on the soil of the V quality class dependent on rainfall amount during the vegetation period. Lower yields (1.46 t ha-1) were noted in the year characterized by lower rainfall (161 mm from May 1 to August 31). Higher yields (2.45 t ha-1) were obtained in the year with higher rainfall (229 mm). Water needs of true millet during the vegetation period (May-August), estimated as optimal rainfall according to Klatt and Press, were higher on the very light soil (V quality class) at Kruszyn Krajeński (278mm and 294 mm, respectively) than those - on the light soil (IVb quality class) at Lipnik (260 and 256 mm, respectively). Highest rainfall deficiency during the vegetation period of true millet - estimated as a difference between optimal rainfall according to Klatt and Press for a particular month and the rainfall total in this month - was noted in July. Production results of irrigation dependent on the soil complex. Sprinkler irrigation significantly increased grain yields of true millet cv. ‘Jagna’ by 1.9 t ha-1 (97%) on the very light soil (Kruszyn Krajeński). Under conditions of the light soil (Lipnik) sprinkler irrigation increased the grain yield by 0.6 t ha-1 (17%). Under conditions of sprinkler irrigation, increased nitrogen fertilization doses (from 0 to 120 kg N ha-1) caused a significant grain yield increase of true millet to the amount 4.53 t ha-1 and 4.07 t ha-1, on the soil of the V quality class and that of IVb quality class, respectively.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005 i 2006 w dwóch miejscowościach: Lipniku, koło Stargardu Szczecińskiego (gleba klasy bonitacyjnej IVb, kompleks przydatności rolniczej żytni dobry), i Kruszynie Krajeńskim, koło Bydgoszczy (gleba klasy bonitacyjnej V, kompleks przydatności rolniczej żytni słaby. Doświadczenia założono w układzie zależnym „split-plot” w 3 powtórzeniach. Badano dwa czynniki: nawadnianie (kontrola, deszczowanie) i nawożenie azotem (0, 40, 80 i 120 kg N·ha-1). Plony prosa uprawianego na glebie klasy V bez nawadniania zależały od ilości opadów w okresie wegetacji. Mniejsze plony (1.46 t·ha-1) zanotowano w roku o niższych opadach (161 mm od 1 maja do 31 sierpnia). Większe plony (2,45 t·ha-1) otrzymano w roku z wyższymi opadami (229 mm). Potrzeby wodne prosa w okresie wegetacji (maj - sierpień), oszacowane jako tzw. opady optymalne według Klatta i Pressa, były większe na glebie bardzo lekkiej (V klasa) w Kruszynie Krajeńskim (wynosząc odpowiednio 278 i 294 mm) niż policzone dla gleby lekkiej (klasa IVb) w Lipniku (odpowiednio 260 i 256 mm). Najwyższe niedobory opadów w okresie wegetacji prosa, policzone jako różnica pomiędzy opadami optymalnymi według Klatta i Pressa dla określonego miesiąca a sumą opadów rzeczywistych, zanotowano w lipcu. Efekty produkcyjne nawadniania zależały od kompleksu glebowego. Deszczowanie istotnie zwiększyło plony ziarna prosa odmiany ‘Jagna’ o 1,9 t·ha-1 (97%) na glebie bardzo lekkiej (Kruszyn Krajeński). W warunkach gleby lekkiej (Lipnik) deszczowanie zwiększyło plony ziarna o 0,6 t·ha-1 (17%). Wzrastające dawki nawożenia azotowego (od 0 do 120 kg N·ha-1) spowodowały (w warunkach deszczowania) istotny przyrost plonu ziarna prosa do poziomu 4,53 t·ha-1 na glebie V klasy i 4,07 t·ha-1na glebie klasy IVb.
Twórcy
autor
  • Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences 6 Bernardyńska St., 85-029 Bydgoszcz Poland
autor
  • Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences 6 Bernardyńska St., 85-029 Bydgoszcz Poland
  • Department of Plant Production and Irrigation, Agricultural University 17 Słowackiego St., 71-430 Szczecin Poland
Bibliografia
  • OSTROMĘCKI J. 1973: Podstawy melioracji nawadniających. PWN, Warszawa.
  • Potrzeby wodne roślin uprawnych, 1989. Red. J. Dzieżyc. PWN, Warszawa.
  • PRESS H. 1963: Praktika selskochozjajstvennych melioracij. Selchozizdat, Moskva.
  • ROLBIECKI S., ROLBIECKI R., RZEKANOWSKI C., GRZELAK B. 2007: Wstępne wyniki badań nad wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie prosa odmiany ‘Gierczyckie’ na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1: 179-186.
  • ŻARSKI J. 2006: Potrzeby i efekty nawadniania zbóż. W: Nawadnianie roślin. Red. S. Karczmarczyk, L. Nowak, PWRiL, Warszawa: 383-403.
  • ŻARSKI J., RZEKANOWSKI C., DUDEK S., ROLBIECKI S. 1999: Cost-effectiveness of overhead irrigation of field crops cultivated in the vicinity of Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy 220, Rolnictwo 44: 315-320.
  • ŻARSKI J., ROLBIECKI S., RZEKANOWSKI C., ROLBIECKI R., DUDEK S., GRZELAK B. 2001: Cost-effectiveness of sprinkler irrigation of field crops and vegetables in central Poland. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska 22: 375-382.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9c6e8d14-ac1e-4575-b2b4-3bfd2987c74f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.