Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c50588a-f696-4993-9315-721603740f24

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza jakości świadczonych usług i dostępność komunikacyjna uzdrowiska Nałęczów-Zdrój

Autorzy Pieniążek, M.  Legwant-Wójcicka, M.  Płatek-Kępińska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the quality of services and transport accessibility of health resort Nałęczów
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecnie szacuje się, że liczba zgonów w Polsce z powodu chorób układu krążenia w roku 2020 przekroczy 200 tysięcy. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na kwestię profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Leczenie Uzdrowiskowe oferuje kompleksową fizjoterapię, która jest łączona z balneologią specyficzną dla danego regionu. W artykule przedstawiono oceny uzyskane od kuracjuszy na temat walorów zdrowotnych, atrakcyjności turystycznej i dostępności komunikacyjnej uzdrowiska Nałęczów. Zaprezentowano również charakterystykę regionu Nałęczowa a także samego Uzdrowiska Nałęczów, uwzględniając rodzaje zabiegów wykonywanych w ośrodku. Zwrócono również uwagę na położenie geograficzne i szczególny rodzaj obecnego mikroklimatu korzystnie wpływające na zdrowie kuracjuszy Celem artykułu jest analiza jakości usług świadczonych w Uzdrowisku Nałęczów w opinii respondentów. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej.
EN Currently, it is estimated that the number of deaths in Poland due to cardiovascular diseases in 2020 will exceed 200,000. For this reason, attention should be paid to the issue of primary prevention and secondary prevention. Health resort’s treatment offers comprehensive physiotherapy, which is combined with balneology specific to the region. This article presents the results obtained from the patients on the health, tourist attractiveness and accessibility of the Nałęczów health resort. The characteristics of the Nałęczów region as well as the Nałęczów resort itself were also presented, taking into consideration the types of treatments performed at the resort. Attention was also paid to the geographic location and the particular type of present microclimate that is beneficial to the health of the patients. The aim of the article was to evaluate the service spectrum and communication accessibility of the Nałęczów Health Resort. The study was carried out using the diagnostic survey method, using the author's own method.
Słowa kluczowe
PL uzdrowisko Nałęczów   leczenie uzdrowiskowe   oferta rehabilitacyjna   dostępność komunikacyjna   przewozy pasażerskie  
EN health resort Nałęczów   spa treatment   rehabilitation offer   transportation accessibility   passenger transport services  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 165--173
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pieniążek, M.
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, pieniazek.m@interia.pl
autor Legwant-Wójcicka, M.
  • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 1, dyrekcja@ubz.pl
autor Płatek-Kępińska, A.
  • Staszowskie Centrum Medyczne, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Koniemłotach, 28-200 Staszów, pl. Ks. R. Kotlarza 9, kontakt@drplatek.pl
Bibliografia
1. Brook R.D., Rajagopalan S., et al., Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease. An Update to the Scientific Statement From the American Heart Association, Circulation 2010.
2. Dylewicz P., Bromboszcz J., Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, wydanie, ELIPSAJAIM, 2005.
3. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
4. Global Health Estimates Technical Paper WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2011, Geneva, November 2013.
5. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, “Lancet” 2015, January 10, 385 (9963).
6. Griswold D. M., Disease H., As a Public Health Problem, American Journal of Public Health 1927, Vol. 17, No 2.
7. Hawlena J., Development prospects of air transport in Poland and its influence on regional economic stimulation, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2011, nr 12.
8. http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1769/N/ [04.07.2017].
9. http://www.spanaleczow.pl/ [dostęp 04.07.2017].
10. http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Poland/East/Lubelskie/naleczow/photo1262278.htm [dostęp 07.07.2017].
11. https://krzysztofjuszczak.com/2016/05/17/park-zdrojowy-w-naleczowie-zimno-mi/#jp-carousel-1950 [dostęp 07.07.2017].
12. Kunzli N., Air Pollution and Atherosclerosis: New Evidence to Support Air Quality Policies PLoS Med 2013, 10(4).
13. Kwilecki K., Turystyczne i relaksacyjne formy zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Katowice 2012.
14. Lopez A.D., Mathers C.D., Ezzati M., Jamison D.T., Murray Ch., J., L., (eds.), Global Burden of Disease and Risk Factors, Oxford University Press and The World Bank, 2006.
15. Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych; 2012.
16. Mirek J., Zrównoważony rozwój turystyki, jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk – wybrane zagadnienia, [w:] Szromek A. R. (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków 2012.
17. Murray Ch., J., L., Lopez A., D., (red.), Globalne obciążenie chorobami, Tom I, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa, Kraków 2000.
18. Nowicki G., Ślusarska B., Kulik B. T., Noniewicz M., Czynniki psychospołeczne a wzór zachowania typu A oraz zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowe wśród dorosłych, Polski Przegląd Kardiologiczny 2011 13(2).
19. Ponikowska I., Współczesna balneologia i medycyna fizykalna, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, http://www.balneologia.pl/596/wspolczesna-balneologia-i-medycyna-fizykalna [dostęp 08.07.2017].
20. Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne GUS, Warszawa 2014.
21. Rozporządzenie Min. Zdr. z dnia 13.04. 2006 r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2006, nr 80, poz. 565).
22. Strategia Rozwoju Gminy Nałęczów na lata 2008-2015 http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategia_Rozwoju_Gminy_Naleczow_na_lata_2008-2015.pdf [dostęp 07.07.2017].
23. Strzelecki Z., Szymborski J. (red), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Warszawa 2015.
24. The Global Burden of Disease: Generating Evidence, Guiding Policy. Institute for Health Metrics and Evaluation. Seattle, WA: IHME, 2013.
25. Tłoczyński D. Rozwój lokalnych portów lotniczych, jako element rozwoju sytemu transportowego kraju. „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013, nr 3.
26. Uzdrowisko Nałęczów Przewodnik Towarzystwa Przyjaciół Zakładu Leczniczego, Koło Przewodników PTTK w Nałęczowie, Nałęczów 1998.
27. Wrześniewski K., Choroba niedokrwienna serca, [w:] Wrześniewski K., Włodarczyk D., (red.), Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c50588a-f696-4993-9315-721603740f24
Identyfikatory