Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c21f5f9-b3cf-45f7-a9a3-f75aecdab5df

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wpływ zanieczyszczenia tarcz hamulcowych na opóźnienie hamowania pojazdu

Autorzy Szczypiński-Sala, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The influence of contaminants on brake disc surface on car brake deceleration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności cieczy na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na opóźnienia hamowania pojazdów w warunkach drogowych. Ponieważ w mechanizmach tego typu istnieje możliwość łatwego dostępu wody lub inny cieczy takich jak przykładowo płyn hamulcowy do tarczy i nakładek ciernych ocenie poddano wpływ tych czynników na działanie mechanizmu hamulcowego. Prawidłowe i skuteczne działanie tego układu ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono próby drogowe opóźnienia hamowania pojazdu dla dwu różnych konstrukcji tarcz hamulcowych pracujących na sucho i przy zawilgoceniu. Wykonano również pomiary w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym, a otrzymane wyniki wartości współczynnika tarcia porównano z wynikami prób drogowych. Omówiono metodologię badań i przedstawiono analizę uzyskanych wyników.
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence water and brake fluid presence on the friction surface of the brake disc on the car brake decelerations. Due to the easy access of water to the area of interaction between friction elements of disc braking systems, brake pads get damp and brake discs are temporarily wet. The on-road car brake deceleration tests for two different brake discs design and various vehicle operation conditions was conducted. The tests in laboratory conditions on a test stand provided with appropriate instruments and equipment were carried out too. Due to in brake mechanisms, the braking torque is directly influenced by the value of the friction coefficient between the elements rubbing against each other, obtained results have been compared. In the paper research methodology, exemplary test results and general analysis of obtained data have been presented.
Słowa kluczowe
PL tarcze hamulcowe   hamowanie pojazdu   warunki drogowe  
EN brake discs   vehicle braking   road conditions  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 6110--6115
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wykr., CD1
Twórcy
autor Szczypiński-Sala, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny; 31-864 Kraków; al. Jana Pawła II 37, ws@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Berns H., Comparison of wear resistant MMC and white cast iron, Wear 254, 2003.
2. Eriksson M., Jacobson S., Tribological surfaces of organic brake pads, Tribology International 33, 2000.
3. Fleury E., Lee S.M., Kim J.S., Kim D.H., Kim W.T., Ahn H.S., Tribological properties of Al.-Ni-Co-Si quasicrystalline coatings against Cr-coated cast iron disc, Wear 253, 2002.
4. Norma ISO/DTR 13487 F: Braking of road vehicles - Definition of mean fully developed deceleration.
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Dz. U. nr 155/2009, poz. 1232.
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. nr 32/2003.
7. Seong J.K., Min H. C., Ho J.: Complementary effects of solid lubricants in the automotive brake linings, Tribology International 40, 2007.
8. Sherrington I., Hayhurst P., Simultaneous observation of the evolution of debris density and friction coefficient in dry sliding steel contacts, Wear 249, 2001.
9. Stadle Z., Kornel k., Kosmac T.: Friction and wear of sintered metallic brake linings on a C/C-SiC composite brake disc. Wear 265, 2008.
10. Szczypiński-Sala W., Strzępek P.: Dokładność i błędy w drogowych pomiarach opóźnienia hamowania, Logistyka 2011, nr 3.
11. Szczypiński-Sala W., Strzępek P., Janczur R.: Weryfikacyjne metody pomiaru opóźnienia hamowania pojazdu, Logistyka 2012, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c21f5f9-b3cf-45f7-a9a3-f75aecdab5df
Identyfikatory