Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c13f993-a691-460c-99e4-7f3251515796

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

Autorzy Izdebski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of possibilities to increase the accessibility of WMS services from cadastral databases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko około 30% powiatów udostępnia usługi WMS, które są włączone do zbiorczej (kaskadowej) usługi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak mała liczba powiatów w usłudze EwidencjaKIIP stała się podstawą do przeprowadzenia badań sprawdzających czy istnieją możliwości zwiększenia liczby usług powiatowych, możliwych do włączenia do usługi zbiorczej. Ponieważ na usługę EwidencjaKIIP autor nie miał wpływu, więc stworzono własną usługę zbiorczą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) złożoną ze wszystkich dostępnych powiatowych usług WMS, które spełniły warunki techniczne włączenia. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że usługa własna, w stosunku do aktualnej usługi GUGiK, została powiększona o 85 nowych usług, co stanowi przyrost o prawie 70% w stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo okazało się, że nowa usługa jest zdecydowanie szybsza od usługi GUGiK.
EN Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evident from the analysis (Izdebski, 2017), only about 30% of districts provide WMS services, which have been included into the aggregated (cascaded) EwidencjaKIIP service maintained by GUGiK. Such a small number of districts in the EwidencjaKIIP service has become the basis for examining the opportunities to increase the number of district services that can be included into the aggregated service. Since the EwidencjaKIIP could not have been affected by the author, the National Integration of the Land Register (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów – KIEG) was created, consisting of all available WMS district services that meet technical conditions for inclusion. As a result of tests it was found that, comparing to the existing GUGiK service, the number of included district services was increased by 85, what means the increase by almost 70%. Additionally, it turned out that the new service is significantly faster than the old one.
Słowa kluczowe
PL usługi sieciowe   WMS   infrastruktura danych przestrzennych   ewidencja gruntów i budynków  
EN network services   WMS   spatial data infrastructure   Land and Buildings Cadastre in Poland  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2017
Tom T. 15, z. 4(79)
Strony 365--374
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Izdebski, W.
Bibliografia
Geoforum.pl, 2009: Nowości na Geoportal.gov.pl (News on Geoportal.gov.pl). http://geoforum.pl/?page=news&id=5540&link=Nowo%C5%9Bci%20na%20Geoportal.gov.pl
Izdebski W., 2014: Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych (The concept of standardisation of spatial location services for addresses and cadastral parcels). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 2 (225): 14-18.
Izdebski W., 2016: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Best practices of participation of municipalities and districts in development of the spatial data infrastructure in Poland). Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.
Izdebski W., 2017: Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure. Geodesy and Cartography 66 (2): 229-245.
Izdebski W., Łaguz J., 2017: Analiza możliwości integracji dostępnych usług sieciowych WMS dotyczących danych o sieciach uzbrojenia terenu (The analysis of possibilities of integration of accessible WMS services concerning data on utility networks). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 7 (266): 8-12.
Zespół ds. KIDP, 2007: Materiały Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych (Materials of the Group for the National Spatial Data Infrastructure). http://izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/specyfikacja-wmswfs-1.pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9c13f993-a691-460c-99e4-7f3251515796
Identyfikatory