Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9bdf97ec-8ed8-4be1-ae62-1c171aa765e4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Cele transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego w ocenie grup użytkowników

Autorzy Kowalik, K.  Sykut, B.  Tomporowski, A.  Szyszko, G.  Hermaniuk, T.  Perduta-Dybiec, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Communication needs of public transport customers in the selected city of Lublin province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport zbiorowy w obszarach zurbanizowanych odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę. Wynika to z faktu, iż zwiększająca się ilość pojazdów na ulicach miast powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie płynności ruchu. W celu zwiększenia satysfakcji klientów transportu zbiorowego z odbywanych podróży prowadzi się liczne modernizacje oraz ulepszenia techniczne i organizacyjne. Bardzo ważna staje się więc znajomość oczekiwań pasażerów, którą uzyskuje się np. poprzez prowadzenie ankietyzacji i wywiadów. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych prowadzonych w jednym z miast województwa lubelskiego, których celem było poznanie komunikacyjnych potrzeb klientów transportu zbiorowego.
EN In the last years public transport in urban areas plays a an increasingly important role. This is due to the fact that increasing number of vehicles on the streets increases air pollution and reduce the flow of traffic. In order to increase customer satisfaction with public transport conducted travels carried out many upgrades. Very important it becomes to the knowledge of passengers' expectations, which are obtained eg. by conducting questionnaires and interviews. The article presents the results of surveys conducted in one of the cities Lublin province, whose aim was to understand the communication needs of public transport
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   województwo lubelskie   satysfakcja klienta  
EN public transport   Lublin region (Poland)   customer satisfaction  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1711--1714
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalik, K.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36, k.kowalik@pollub.pl
autor Sykut, B.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36, b.sykut@pollub.pl
autor Tomporowski, A.
autor Szyszko, G.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36, gszyszko@op.pl
autor Hermaniuk, T.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36
autor Perduta-Dybiec, A.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36, annaperduta@onet.pl
Bibliografia
1. Babis H., Kształtowanie jakości towarowych usług transporto-wych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1986.
2. Iwaszkiewicz A., Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
3. Kolman R., Inżynieria jakości. PWE, Warszawa 1992.
4. Romanowicz A., Analiza jakości przewozów w komunikacji autobusowej w gminie Skawina, Czasopismo Techniczne 1-b/2011.
5. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków 2008.
6. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
7. Woropay M., Muślewski L., Jakość w ujęciu systemowym. Wtd. Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB Bydgoszcz – Radom, 2005.
8. „Zielona księga” W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 25.09.2007.
9. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008 - 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9bdf97ec-8ed8-4be1-ae62-1c171aa765e4
Identyfikatory