Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9bd2f4a3-9031-4da6-b3f9-f76453411dec

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment methodology for costs of electricity generation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przy obliczaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej wyznacza się jednostkowy koszt produkcji. Są stosowane różne zależności, niemniej jednak pewne założenia metodyczne są wspólne: należy uwzględnić cały okres „życia” obiektu, obejmujący czas budowy i eksploatacji; koszty powinny obejmować całość poniesionych nakładów inwe-stycyjnych (oraz ewentualne koszty związane z likwidacją obiektu) i kosztów eksploatacyjnych wraz z kosztami oddziały-wania na środowisko; wszystkie wartości, nakładów, kosztów, efektów produkcyjnych powinny zostać sprowadzone do wspólnego momentu czasowego z wykorzystaniem rachunku dyskonta. W artykule przedstawiono metodykę, założenia i wyniki uzyskane w dostępnych analizach kosztów wytwarzania energii elektrycznej, wykonanych stosunkowo niedawno, wraz z próbą ich oceny.
EN During calculation of electricity generation costs the average unitary cost of production is determined. Different relationships are utilized, but some methodological assumptions are common: the whole “life” period of the object, containing time of building and exploitation, should be considered; the costs should cover total investment expenses (and eventually costs connected with object disposal) and running (exploitation) costs together with environmental costs; all values, investments, costs, production effects should be brought to a common moment of time using discounting calculus. In the paper are presented: the methodology, assumptions and results of available analyses of production costs of electrical energy, done recently, as well as the trial of their assessment.
Słowa kluczowe
PL energia elektryczna   koszty wytwarzania   metodyka oceny  
EN electrical energy   production costs   assessment methodology  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2012
Tom Nr 2
Strony 24--28
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Paska, J.
  • Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Cameron R.: Projected Costs of Electricity Generation. OECD/NEA 2010.
[2] Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. COM (2008) 744.
[3] European Energy and Transport: Trends to 2030 – Update 2007. EC, 2007.
[4] Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
[5] Projected Costs of Generating Electricity: 2010 Edition. IEA/NEA/OECD. June 2010.
[6] The Cost of Generating Electricity. Royal Academy of Engineering. March 2004
[7] Zaporowski B.: Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna. T. 11, zeszyt 1, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9bd2f4a3-9031-4da6-b3f9-f76453411dec
Identyfikatory