Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9b1954f9-a956-48a7-8af7-70b6f174a86b

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O dynamice i kryteriach oceny komfortu użytkowania kładek dla pieszych

Autorzy Pańtak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN On the dynamics and assessment of comfort of use of the footbridges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz dynamicznych kładek dla pieszych, modyfikacji parametrów dynamicznych tych konstrukcji oraz oceny komfortu ich użytkowania. Scharakteryzowano kryteria analiz dynamicznych kładek oraz kryteria oceny komfortu ich użytkowania. Omówiono także wpływ modyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji na wartość amplitud jej drgań wymuszonych.
EN In the paper the issues of the dynamic analyses, modification of dynamic parameters and evaluation of the comfort of use of the footbridges were presented. The criteria for performing dynamic analyses and criteria for evaluation of the comfort of use of the footbridges were characterized. Moreover the effect of modification of dynamic parameters of the structure on the value of the amplitudes of its forced vibrations was illustrated.
Słowa kluczowe
PL kładka dla pieszych   analiza dynamiczna   parametr dynamiczny   tłumienie drgań   komfort użytkowania  
EN footbridge   dynamic analysis   dynamic parameter   vibration damping   comfort of use  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 2
Strony 81--83
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Pańtak, M.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] PN-EN 1990:2004/A 1:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, DzU nr 63, poz. 735.
[3] Lewandowski R.: Dynamika konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
[4] Salamak M.: Doświadczalne metody określania poziomu tłumienia drgań w kładkach dla pieszych. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 2003.
[5] ISO 10137:2007: Base for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibration.
[6] SETRA: Footbridges - Assessment of vibrational behavior of footbridges under pedestrian loading. Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes - SÉTRA, 2006.
[7] Pańtak M.: Analiza komfortu użytkowania stalowych kładek dla pieszych podatnych na wpływy dynamiczne. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
[8] Pańtak M., Flaga A.: Weryfikacja doświadczalna własnych kryteriów komfortu wibracyjnego użytkowników kładek dla pieszych. Materiały seminarium Wrocławskie Dni Mostowe "Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.
[9] Flaga A., Pańtak M.: Kryteria komfortu w projektowaniu kładek dla pieszych. "Inżynieria i Budownictwo", nr 5/2004.
[10] Hawryszków P.: Badania z zakresu komfortu odczuwania drgań przez pieszych na kładkach. "Inżynieria i Budownictwo", nr 9/2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9b1954f9-a956-48a7-8af7-70b6f174a86b
Identyfikatory