PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methodology of the inspection of the spraying equipment mounted on trains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek objęcia badaniami stanu technicznego również opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych (opryskiwaczy kolejowych). W ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa opracowano metodykę inspekcji takiego sprzętu ochrony roślin. Na podstawie przeglądu literatury i badań własnych, prowadzonych w terenie, ustalono, że do zwalczania roślinności na kolei stosowane są różne opryskiwacze podobne do opryskiwaczy polowych – „opryskiwacze platformowe” i zestawy CHOT. Proponowane metody i kryteria oceny elementów roboczych i konstrukcyjnych opryskiwaczy kolejowych w znacznej części nie odbiegają od wymagań dla inspekcji opryskiwaczy polowych. Zasadnicze różnice proponowanej metodologii związane są z miejscem wykonywania zabiegów (torowisko) i stosowanymi prędkościami roboczymi (do 40 km·h-1). Ponadto zaproponowania całkowicie nowych procedur wymagają systemy iniekcyjne stosowane w zestawach CHOT.
EN
Directive 2009/128/EC on sustainable use of pesticides obligates the member states to include the technical condition of railway sprayers mounted on trains. Within the frame of the Multiannual Programme of the Research Institute of Horticulture a methodology for such inspection was elaborated. Basing on the literature review and on the own survey it was stated, that two kinds of the sprayers: sprayers similar to the field crop sprayers named here the “platform sprayers” and the railway units for chemical weed killing (Polish acronym – CHOT) are used for weed killing on the railways. The proposed methods and criteria for the inspection of elements of these sprayers do not considerably differ from the demands for the inspection of the field crop sprayers. The fundamental differences for the proposed methodology distinguishing it from the field crop sprayers, result from the place of application (railway track) and the driving speeds (up 40 km·h-1). Moreover, the new procedure of inspection of the injection systems used in the railway units for weed killing was suggested.
Rocznik
Strony
67--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Anonim, 2011. Raport Roczny PKP. Polskie Linie Kolejowe S. A.
 • Bigg, P.H. (1967). Density of water in SI units over the range 0-40°C. Brit. J. Appl. Phys., 18, 521.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • Godyń, A.; Doruchowski, G.; Hołownicki, R.; Świechowski, W. (2012a). Badania opryskiwaczy kolejowych – wyzwania i możliwości ich realizacji. Materiały z X Jubileuszowej Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin, 14-15 listopada 2012, Poznań, 25-35.
 • Godyń, A.; Doruchowski, G.; Hołownicki, R.; Świechowski, W. (2012b). Badania opryskiwaczy kolejowych – wyzwania i możliwości ich realizacji. Prezentacja PDF. Pozyskano z: http://www.ior.poznan.pl/plik,1486,godyn-x-racjonalna-technika-2012-pdf.pdf
 • Wiśniewska, K.; Poliński, J. (2012). Ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW pt: Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na pojazdach szynowych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli – Instytut Kolejnictwa, nr pracy 4480/11, 28. Pozyskano z: http://bip.minrol.gov.pl
 • MRiRW (2012a). Projekt „Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”.
 • MRiRW (2012b). Projekt „Ustawa o środkach ochrony roślin”.
 • MRiRW (2012c). Projekt „Rozporządzenie MRiRW w sprawie badań w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”.
 • Norma ISO 16119-1:2013 Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 1: General
 • Normy ISO/DIS 16122 Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use
 • Norma PN EN 13790-1: 2004 Maszyny rolnicze - Opryskiwacze - Badania kontrolne użytkowanych opryskiwaczy - Część 1: Opryskiwacze polowe
 • Norma ISO 5682-2:1997 Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 2: Test methods for hydraulic sprayers
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9af2a0f5-7734-41b1-98a2-79092a541ea4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.