Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ae80e5f-6733-49eb-9306-c98f7aff5744

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Numerical modelling of stimulated methane drainage from coal seams

Autorzy Szott, W.  Gołąbek, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
PL Numeryczne modelowanie stymulowanego drenażu metanu z pokładów węgla
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The presentation includes modelling and simulation of coal seams drained with boreholes stimulated using various techniques (hydraulic fractures, jet slots). Based on the results of geomechanical parameter (stress and strain) modifications caused by the boreholes and elements of the stimulation techniques, changes in transport and desorption properties of coal seams are estimated and their effects in methane drainage performance are simulated in order to compare effectiveness of various stimulated drainage processes.
PL Tematem referatu jest modelowanie i symulacje procesów drenażu metanu z pokładów węgla przy pomocy stymulowanych otworów wiertniczych. Zastosowano dwie techniki stymulacyjne: szczelinowanie hydrauliczne (hydraulic fracturing) oraz kawernowanie strumieniowe (jet slotting). Wykorzystując zmiany parametrów geomechanicznych (naprężeń, odkształceń) spowodowane wykonaniem otworów wiertniczych oraz zastosowaniem technik stymulacyjnych określono modyfikacje parametrów transportowych (przepuszczalność, czas dyfuzji) matrycy węglowej oraz ich wpływ na proces drenażu metanu. Porównano skuteczność drenażu dla różnych technik i parametrów stymulacyjnych.
Słowa kluczowe
PL pokłady węgla   metan   drenaż   modelowanie numeryczne  
EN coal seams   methane drainage   numerical modeling  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 829--836
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., zdj.
Twórcy
autor Szott, W.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Gołąbek, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Creedy D.P., Saghafi A., Lama, R. – Gas Control in Underground Coal Mines: IEA Coal Research. International Energy Agency. (IEA) CR/91, pp. 120. London: The Clean Coal Centre 1997.
[2] Laubach S.E., Marrett R.A., Olson I.E., Scott A.R. – Characteristics and origins of coal cleat: a review. International Journal of Coal Geology 1998, vol. 35, no. 1 – 4, pp. 175 – 207.
[3] Palmer I.D., Lambert S.W., Spitler J.L. – Coalbed methane well completions and stimulations. [In:] Hydrocarbons from Coal, AAPG Studies in Geology #38. Eds. Law B.E. and Rice D.D., 1993, pp. 303 – 339.
[4] Esterhuizem G.S., Karacan C.Ö. – Development of numerical models to investigate permeability changes and gas emission around longwall mining panel. [In:] The 40th U.S. Symposium on Rock Mechanics, Anchorage, Alaska 2005, p. 13.
[5] Whittles D.N., Lowndes I.S., Kingman S.W., Yates, C., Jobling, S. – Influence of geotechnical factors on gas flow experienced in a UK longwall coal mine panel. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2006, vol. 43, issue 3, pp. 369 – 387.
[6] Słota-Valim M., Sowiżdżał K. – Geological and geomechanical modeling of coal seams for optimization of stimulated methane drainage. Paper to be presented at the Seminar on Reservoir Modeling and Simulations – New Methods and Applications of Geopetrol 2016 Conference, Zakopane 22.09.2016.
[7] Holditch S.A., Ely J.W., Semmelbeck M.E., Carter R.H., Hinkel J., Jeffrey R.G. – Enhanced recovery of coalbed methane through hydraulic fracturing. SPE 18250, Proc. 63rd Ann. Tech. Conf., Houston 1988, p. 689.
[8] Lu T., Zhao Z., Hu H. – Improving the gateroad development rate and reducing outburst occurrences using the waterjet technique in high gas content outburst-prone soft coal seam. Int. J. Rock Mech. Min. Scie., Elsevier 2011, pp. 1271 – 1282.
[9] Petrel Release 2014.1, GeoQuest, Schlumberger.
[10] Eclipse 100, 300 Release 2014.1 GeoQuest, Schlumberger.
[11] Carman P.C. – Flow of Gases through Porous Media. Butterworth. London 1956.
[12] Ji-Quan Shi, Sevket Durucan – A model for changes in coalbed permeability during primary and enhanced methane recovery. Imperial College London, August 2005 Reservoir Evaluation & Engineering.
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty V. Modelowanie i symulacje złożowe – nowe metody i zastosowania
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9ae80e5f-6733-49eb-9306-c98f7aff5744
Identyfikatory