Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ae40e75-29b5-4596-8efb-0df9632e38c2

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika

Tytuł artykułu

Pomiary kolorymetryczne wybranych monitorów komputerowych

Autorzy Wachta, H.  Malska, W.  Łuszcz, Ł. 
Treść / Zawartość http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/
Warianty tytułu
EN Colorimetric measurements of the some computer monitors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pewne cechy fotometryczne monitorów, w tym zdolność odwzorowania barw są istotną przesłanką, kwalifikującą dany monitor komputerowy do określonych zadań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych monitorów, stosowanych jako wyświetlacze w zestawach komputerowych. Badaniami objęto stosowany jeszcze monitor typu CRT, monitory LCD z podświetlaniem matrycy typu świetlówkowego oraz nowoczesne monitory LCD z podświetleniem matrycy za pomocą diod LED. Aktualnie producenci monitorów komputerowych stosują 32-bitową paletę kolorów. Oznacza to, że monitor komputera jest w stanie wyświetlić 16,8 miliona różnych odcieni kolorów, łącznie z ich przeźroczystością. Wytypowane do badań monitory (technologia CRT, LCD oraz LED) zostały sprawdzone pod względem zgodności wyświetlanych barw z odpowiednikami występującymi w naturze. Użyty w badaniach analizator barw (wykorzystujący metodę kolorymetryczną, której celem jest pomiar składowych trójchromatycznych, pozwalających na wyznaczenie współrzędnych chromatyczności x, y badanej barwy) wykorzystano do pomiarów parametrów: pola barw (gamutu), równomierności podświetlania, krzywej gamma oraz równomierności temperatury barwowej. Pole barw (gamut) danego monitora jest obszarem (trójkątem) znajdującym się w przestrzeni kolorów, którego wierzchołki określone są skrajnymi barwami podstawowymi. Kształt gamutu, wyznaczony za podstawie współrzędnych standardu obowiązującego w Europie PAL/SECAM. Właściwości kolorymetryczne badanych monitorów oceniano na podstawie pomiarów pól gamutowych, pomiarów równomierności podświetlania matrycy, temperatury barwowej bieli oraz wyznaczonych krzywych gamma.
EN Some features of photometric monitors, including the ability to color reproduction, are an important consideration qualifying the display for specific tasks. The paper contains the results of the survey colorimetric measurements of several monitors, used today as displays on computers. Domain of study included yet used a CRT monitor, LCD display with fluorescent backlight matrix and modern LCD display with LEDs. Currently, manufacturers of computer monitors use 32- bit color. This means that the computer monitor is able to display up to 16.8 million different shades of colors, including their transparency. Selected for study monitors (CRT technology , LCD and LED) have been tested for color display of naturally occurring counterparts. Used in studies of color analyzer (using a colorimetric method , the aim of which is to measure the chromaticity components , allowing for the appointment of the chromaticity coordinates x, y color test) was used to measure parameters : color box (gamut) , uniformity of illumination , the gamma curve and color temperature uniformity .Field of colors (gamut) of the monitor is the area (triangle) located in the color space whose vertices are defined extreme primaries . The shape of the gamut , designated for coordinates of the current European standard PAL / SECAM. The colorimetric test monitors were evaluated on the basis of measurements on gamut’s field, measuring uniformity of backlight matrix, the color temperature of the screen and determined of gamma curves.
Słowa kluczowe
PL monitory komputerowe   kolorymetria   temperatura barwowa   krzywa gamma  
EN computer screens   colorimetry   color temperature   gamma curve  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
Rocznik 2013
Tom z. 33 [289]
Strony 299--309
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor Wachta, H.
autor Malska, W.
autor Łuszcz, Ł.
Bibliografia
[1] Wojciech Żagan: Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[2] Erich Helbig: Podstawy fotometrii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
[3] http://www.konicaminolta.eu/pl/measuring-instruments/products/for-display-measurements/color-analyzers/ca-210/features.html - grudzień 2012.
[4] http://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-apis/colorspaces.html - grudzień 2012.
[5] http://reviews.cnet.com/crt-monitors/hyundai-imagequest-v770-crt/4505-3175_7-30617085.html - grudzień 2012.
[6] http://www.eizo.com/global/support/db/products/manual/CG303W - grudzień 2012.
[7] http://ce.computers.toshiba-europe.com - grudzień 2012.
[8] Instrukcja obsługi analizatora barw ekranów Konica Minolta CA-210.
[9] Polska norma PN/E-04042/01 - Pomiary kolorymetryczne. Postanowienia ogólne.
[10] Polska norma PN/E-04042/02 - Pomiary kolorymetryczne. Iluminaty i źródła normalne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9ae40e75-29b5-4596-8efb-0df9632e38c2
Identyfikatory
DOI 10.7862/re.2013.22