Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9abc6507-4498-4fd7-bbc0-c8e74d330f71

Czasopismo

Nowoczesne Hale

Tytuł artykułu

System wentylacji pożarowej w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej

Autorzy Król, M.  Król, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Fire ventilation system in large public utility buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania wydajności mechanicznego systemu oddymiania budynków użyteczności publicznej. Omówiono sposoby przemieszczania się dymu w budynku z atrialną częścią wspólną w zależności od miejsca rozwoju pożaru. Zwrócono uwagę na zjawiska pojawiające się w czasie pracy systemu wentylacji oddymiającej.
EN The article presents the method of determining the efficiency of a mechanical smoke extraction system in public utility buildings. The smoke movement in a building with an atrium common part depending on the site of fire development is discussed. Attention is paid to phenomena occurring during the operation of a smoke ventilation system.
Słowa kluczowe
PL obiekty użyteczności publicznej   wentylacja oddymiająca  
EN public utility buildings   smoke removal system  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Nowoczesne Hale
Rocznik 2018
Tom Nr 3
Strony 22--27
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Król, M.
  • Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, malgorzata.krol@polsl.pl
autor Król, A.
  • Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690).
2. Klote J.H., Milke J.A., Turnbull P.G., Kashef A., Ferreira M.J.: Handbook of Smoke Control Engineering. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2012, ISBN 978-1-936504-24-4.
3. Technical Report 12101-5: Smoke and heat control systems – Part 5: Guidelines on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems.
4. NFPA 204, 2012: Standard for Smoke and Heat Venting. National Fire Protection Association, Quincy.
5. Brzezińska D.: Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych. Monografie Politechniki Łódzkiej, 2015. ISBN 978-83-7283- 702-8.
6. Mizieliński B., Kubicki G.: Wentylacja pożarowa. Oddymianie. Wydawnictwo WNT Sp. z o.o., Warszawa 2012, ISBN/ISSN: 978-83-7926-112-3.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9abc6507-4498-4fd7-bbc0-c8e74d330f71
Identyfikatory