Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a676ffe-bded-4afa-a6e6-689b69f11fcd

Czasopismo

Builder

Tytuł artykułu

Badania rusztowań na placu budowy

Autorzy Hoła, B.  Sawicki, M.  Szóstak, M.  Błazik-Borowa, E.  Czarnocki, K.  Szer, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research on scaffolding at construction sites
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Implementation of construction works is an activity burdened with a high risk of the occurrence of adverse events, such as: construction catastrophes, accidents at work or near misses. Fatal and severe accidents cause particularly strong overtones in society. They are very often a result of a fall from a height and associated with working on scaffolding. A gap in this area of knowledge has given impetus to initiate research on safety of work on scaffolding. In order to carry out comprehensive research of scaffolding workplaces on construction sites, a scientific consortium has been set up, which consists of: the Faculty of Architecture and Civil Engineering from Lublin University of Technology; the Faculty of Management from Lublin University of Technology; the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering from Lodz University of Technology and the Faculty of Civil Engineering from Wroclaw University of Science and Technology. This Consortium is carrying out a research project entitled "A model of risk assessment of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces using scaffolding", which is funded by the National Centre for Research and Development.
PL Realizacja robót budowlanych jest działalnością obarczoną wysokim poziomem ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak: katastrofy budowlane, wypadki przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe (near misses). Szczególnie duży wydźwięk w społeczeństwie wywołują wypadki śmiertelne i ciężkie. Są one bardzo często skutkiem upadku z wysokości i niejednokrotnie mają związek z pracą na rusztowaniach. Luka w tym obszarze wiedzy dała impuls do zainicjowania badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach budowlanych. W celu przeprowadzenia wszechstronnych badań stanowisk pracy jakimi są rusztowania na placu budowy, powołano konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Konsorcjum to realizuje projekt badawczy zatytułowany „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pracy   badaniie rusztowań   katastrofy budowlane   wypadki przy pracy   zdarzenie potencjalnie wypadkowe  
EN safety of work   scaffolding   construction catastrophes   accidents at work   near miss  
Wydawca PWB MEDIA Zdziebłowski sp.j.
Czasopismo Builder
Rocznik 2016
Tom R.20, nr 12
Strony 80--83
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., fot.
Twórcy
autor Hoła, B.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
autor Sawicki, M.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
autor Szóstak, M.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
autor Błazik-Borowa, E.
  • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
autor Czarnocki, K.
  • Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
autor Szer, J.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Bibliografia
[1] Wypadki przy pracy w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
[2] EUROSTAT – European Commision – Database http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: wrzesień 2016 r.).
[3] Chi S., Han S., Analyses of systems theory for construction accident prevention with specific reference to OSHA accident reports, „International Journal of Project Management”, vol. 31, issue 7, 2013, s. 1027–1041.
[4] Haslam R.A., Hide S.A., Gibb A.G.F., Gyi D.E., Pavitt T., Atkinsosn S., Duff A.R., Contributing factors in construction accidents, „Applied Ergonomics”, vol. 36, issue 4, 2005, s. 401–415.
[5] Whitaker S.M., Graves R.J., James R.M., McCann P., Safety with access scaffolds: Development of a prototype decision aid based on accident analysis, „Journal of Safety Research”, 34, 2003, s. 249–261.
[6] Halperin K.M., McCann M., An evaluation of scaffold safety at construction sites, „Journal of Safety Research”, 35, 2004, s. 141–150.
[7] Lin Y.H., Chen C.Y., Wang T.W., Fatal occupational falls in the Taiwan construction industry, „Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers”, vol. 28, no 8, 2011, s. 586–596.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9a676ffe-bded-4afa-a6e6-689b69f11fcd
Identyfikatory