Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a4eb63c-f5cc-4b19-897f-81b8075c9606

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów

Autorzy Niemiec, Marcin  Sikora, Jakub  Szeląg-Sikora, Anna  Kuboń, Maciej  Stuglik, Joanna  Komorowska, Monika 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Evaluation of a possibility of producing fertilizers based on brown algae from anthropogenically transformed regions of the Black Sea
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metali ciężkich. Na podstawie składu chemicznego oszacowano przydatność badanych materiałów do produkcji nawozów organicznych. W glonach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu, potasu i wapnia. Przy ich aplikacji w ilości ok. 3 Mg/ha wprowadzono by do gleby ok. 90 kg azotu, 150 kg wapnia i 50 kg potasu.
EN Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNOз soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers.
Słowa kluczowe
PL azot   biomasa   makroglony   nawozy organiczne  
EN nitrogen   biomass   macroalgae   organic fertilizers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1264--1267
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Niemiec, Marcin
  • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolno-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, MarcinNiemiec@ur.krakow.pl
autor Sikora, Jakub
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor Szeląg-Sikora, Anna
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor Kuboń, Maciej
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor Stuglik, Joanna
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
autor Komorowska, Monika
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
[1] E. Risén, O. Tatarchenko, E. Blidberg, M.E. Malmström, U. Welander, F. Gröndahl, J. Clean. Prod. 2013, 53, 186.
[2] J. Sikora, M. Niemiec, A. Szeląg-Sikora, M. Kuboń, E. Olech, A. Marczuk, Przem. Chem. 2017, 96, nr 11, 2275.
[3] Z. Gródek-Szostak, A. Szeląg-Sikora, J. Sikora, M. Korenro, Proc. of the 16th Intern. Conference, Tomaszowice, 19-20 czerwca 2017 r., Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands (red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil), 2017, ISBN 978-83-949144-0-0, 427.
[4] M. Kuboń, J. Sikora, E. Olech, A. Szeląg-Sikora, Renewable Energy Sources. Engineering, Technology, Innovation, ICORES 2017, Springer Proceedings in Energy (red. K. Mudryk), Springer International Publishing AG, 2018, ISBN 978-3-319-72370-9, 834.
[5] S. Kocira, A. Szparaga, A. Kocira, E. Czerwińska, K. Depo, B. Erlichowska, E. Deszcz, LEGUME RES. 2018, doi: 10.18805/LR-412.
[6] M. Niemiec, J. Sikora, A. Szeląg-Sikora, M. Kuboń, E. Olech, A. Marczuk, Przem. Chem. 2017, 96, nr 3, 685.
[7] M. Niemiec, N. Kuzminova, M. Chowaniak, J. Elementol. 2016, 21, nr 3, 769.
[8] A. Szeląg-Sikora, M. Niemiec, J. Sikora, J. Elementol. 2016, 21, nr 3, 915.
[9] S. Vidyashankar, G.A. Ravishankar, [w:] Bioremediation and bioeconomy (red. M.N.V. Prasad), Elsevier, 2016, 457.
[10] E. Klem-Marciniak, K. Hoffmann, J. Hoffmann, M. Porwoł, Przem. Chem. 2017, 96, nr 11, 2253. Table 2. Microelements content in algae samples, mg/kg Tabela 2. Zawartość mikroelementów w próbkach glonów, mg/kg Lokalizacja Fe Cd Mn Ni Pb Sr Zn Cr Warna 990,5ab 0,367a 59,28bc 8,790b 1,256a 1389b 20,04b 1,433a Warna 589,8a 0,317a 20,62a 5,407a 1,667a 1353b 8,332a 1,660a Warna 1575c 0,354a 33,35a 7,120ab 1,527a 1001a 16,33ab 2,236ab Obzor 729,6ab 0,659b 51,78b 8,680b 2,667ab 1272ab 29,33b 3,333b Burgas 949,8b 0,556ab 43,25b 5,800a 2,565b 942,6a 24,71b 3,033b Burgas 856,9b 0,333a 33,58ab 8,920b 3,023b 1148a 19,96ab 1,367a Burgas 938,0b 0,399a 63,24c 9,474b 2,133b 1116a 38,67c 3,258b Różne litery wskazują na istotne statystycznie różnice przy poziomie istotności p = 0,05. 98/8(2019) 1267
[11] D.C. Gooddy, D.J. Lapworth, S.A. Bennett, T.H.E. Heaton, P.J. Williams, B.W.J. Surridge, Water Res. 2016, 88, 623.
[12] T. Sugany, M. Varman, H.H. Masjuki, S. Renganathan, Renew. Sust. Energ. Rev. 2016, 55, 909.
[13] M. Niemiec, M. Komorowska, A. Szeląg-Sikora, J. Sikora, N. Kuzminova, J. Elementol. 2018, 23, nr 3. 1009.
[14] Circular Economy Package, 2016. Commission Staff Working Documentimpact Assessment. Accompanying the documentProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Councillaying down rules on the making available on the market of CE marked fertilizing products and amending Regulations (EC) No. 1069/2009 and (EC) No. 1107/2009.
[15] A. Méndez, G. Gascó, B. Ruiz, E. Fuente, Bioresource Technol. 2019, 275, 386.
[16] A. Burger, I. Lichtscheidl, Sci. Total. Environ. 2019, 653, 1458.
[17] J. Sikora, M. Niemiec, A. Szeląg-Sikora, J. Elementol. 2018, 23, nr 2, 685.
[18] A. Koocheki, G.A. Asadi, M.B. Shirvan, B. Bicharanlou, J. Saffron Agronomy Technol. 2018, 6, nr 2, 125.
[19] K. Sudhakar, R. Mamat, M. Samykano, W.H. Azmi, W.F.W. Ishak, T. Yusafe, Renew. Sust. Energ. rev. 2018, 91, 165.
[20] R.D. Tripathi, S. Dwivedi, M.K. Shukla, S. Mishra, S. Srivastava, R. Singh, U.N. Rai, D.K. Gupta, Chemosphere 2008, 70, 1919.
[21] R. Kumari, I. Kaur, A.K. Bhatnagar, J. Appl. Phycol. 2011, 23, 3623.
[22] A.-G. Jacquin, S. Brulé-Josso, M.L. Cornish, A.T. Critchley, P. Gardet, Adv. Bot. Res. 2014, 71, 1.
[23] S.R. Chia, H.C. Ong, K.W. Chew, P.L. Show, S.-M. Phang, T.C. Ling, D. Nagarajan, D.-J. Lee, J.-S. Chang, Renew. Energy, B 2018,129, 838.
[24] A. Szeląg-Sikora, M. Niemiec, J. Sikora, M. Chowaniak, Mat. konf. Farm machinery and processes management in sustainable agriculture. IX International Scientific Symposium (red. E. Lorencowicz, J. Uziak, B. Huyghebaert); Lublin, 22-24 listopada 2017 r., Department of Machinery Exploitation and Management in Agricultural Engineering Faculty of Production Engineering University of Life Sciences, ISBN 978-83-937433-2-2, 365.
[25] A. Szparaga, S. Kocira, A. Kocira, E. Czerwińska, R. Kornas, E. Lorencowicz, M. Świeca, M. Koszel, T. Oniszczuk, Front. Plant Sci. 2018, 9, 1401.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9a4eb63c-f5cc-4b19-897f-81b8075c9606
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.10