Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a4c8194-7238-4e11-bbde-a8acc48aa58c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2004-2014

Autorzy Sopoćko, M.  Porębska, E.  Caban, J.  Turski, A.  Vrábel, J.  Rybicka, I.  Marczuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The State of Road Transport Safety in Poland and Slovakia in 2004-2014
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy porównawczej stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce i na Słowacji na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Analizę uzupełniono o prezentację danych odnośnie do programów i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowanych w obu państwach. W pracy ukazano różnice w skuteczności prowadzonych działań i dokonano próby wyjaśnienia przyczyn ich występowania.
EN In the article is performed the comparative analysis of the state of road safety in Poland and Slovakia over the past ten years. The analysis was complemented by a presentation of data concerning the programs and activities aimed at improving safety implemented in both countries. In the paper are the differences in the effectiveness of their actions were made the attempts to explain the reasons for their occurrence.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   Polska   Słowacja   lata 2004-2014   analiza porównawcza   stan bezpieczeństwa ruchu drogowego  
EN road safety   Poland   Slovakia   years 2004-2014   comparative analysis   state of road safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 420--424
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sopoćko, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Porębska, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Caban, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28, jacek.caban@up.lublin.pl
autor Turski, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
autor Vrábel, J.
  • Uniwersytet w Žilinie, Fakulta Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov, Katedra Cestnej a Mestskej Dopravy, 010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1, jan.vrabel@fpedas.uniza.sk
autor Rybicka, I.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu Silników spalinowych i Ekologiii, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
autor Marczuk, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Bibliografia
1. Caban J., Droździel P., Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, „Logistyka” 2014, nr 5, s. 197-203.
2. Caban J., Droździel P., Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2002-2013, Logistyka 2014, nr 5, s. 204-210.
3. Caban J., Droździel P., Liśćak Š., Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2012, nr 3 (89), s.13-19.
4. Caban J., Vrábel J., Droździel P., Stan bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce i na Słowacji w porównaniu z innymi krajami UE. „Autobusy” 2013, nr 3, s. 1129-1138.
5. Droździel P., Krzywonos L., Madlenak R., Rybicka I., Selected aspects of analyses of failure rates of active safety systems in buses, „Komunikacie Communications” 2014, Vol. 16 Issue 3, pp. 114-119.
6. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2009.
7. Gnap J., Konečný V., Šimková I., The development of numbers and structures of vehicles in slovak republic, „Doprava a spoje: internetový časopis Żilińska Univerzita” 2012, No 2.
8. Merkisz J., Tarkowski S., Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych, „Eksploatacja i Niezawodność” 2011, nr 2.
9. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013, materiał PDF.
10. Raport. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, materiał PDF.
11. Raport. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, materiał PDF.
12. Raport. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. Komisja Europejska, materiał PDF.
13. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2013. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, materiał PDF.
14. Šukalová V., Ceniga P., Current Problems Of Road Transport Safety In Slovak Republic, „TTS – Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 9.
15. Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013. BESIP – Ministerstvo dopravy, 2014.
16. http://ec.europa.eu.
17. http://stat.gov.pl/.
18. http://www.minv.sk.
19. http://www.onlinezakony.sk/.
20. http://www.isip.sejm.gov.pl.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9a4c8194-7238-4e11-bbde-a8acc48aa58c
Identyfikatory